• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Clamping Screws _SCB-F

Clamping Screws _SCB-F

[Features]
· Standardization for all sizes of thread.
· [SCB-F] Main body: steel, ball: steel [SCBS-F] Main body: stainless steel, ball: stainless steel.
· Contact surface at horizontal surface of ball.
· Workpiece is not scratched.
· Ball has flexible rotation up to 9°
· Firmly clamps even when corresponding surface is tilted.
· For tool holder set screw or pressure piece / stopper etc.
· Nominal designation of screw thread / length / surface treatment etc., custom specifications can also be produced.
· Contact customer service.

PDF

 
Part Number
SCB-M4X10-F
SCB-M4X12-F
SCB-M4X16-F
SCB-M4X20-F
SCB-M4X25-F
SCB-M5X12-F
SCB-M5X16-F
SCB-M5X20-F
SCB-M5X25-F
SCB-M5X30-F
SCB-M6X16-F
SCB-M6X20-F
SCB-M6X25-F
SCB-M6X30-F
SCB-M6X40-F
SCB-M8X20-F
SCB-M8X30-F
SCB-M8X35-F
SCB-M8X40-F
SCB-M8X50-F
SCB-M10X25-F
SCB-M10X30-F
SCB-M10X40-F
SCB-M10X50-F
SCB-M10X60-F
SCB-M12X30-F
SCB-M12X50-F
SCB-M12X80-F
SCB-M16X40-F
SCB-M16X60-F
SCB-M16X80-F
SCBS-M4X10-F
SCBS-M4X12-F
SCBS-M4X16-F
SCBS-M4X20-F
SCBS-M4X25-F
SCBS-M5X12-F
SCBS-M5X16-F
SCBS-M5X20-F
SCBS-M5X25-F
SCBS-M5X30-F
SCBS-M6X16-F
SCBS-M6X20-F
SCBS-M6X25-F
SCBS-M6X30-F
SCBS-M6X40-F
SCBS-M8X20-F
SCBS-M8X30-F
SCBS-M8X35-F
SCBS-M8X40-F
SCBS-M8X50-F
SCBS-M10X25-F
SCBS-M10X30-F
SCBS-M10X40-F
SCBS-M10X50-F
SCBS-M10X60-F
SCBS-M12X30-F
SCBS-M12X50-F
SCBS-M12X80-F
SCBS-M16X40-F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งThread Dia. Material (Thread) Material (Tip) Main Body Length
3 Day(s) or more 4SCM435SUJ214
3 Day(s) or more 4SCM435SUJ216
6 Day(s) or more 4SCM435SUJ220
3 Day(s) or more 4SCM435SUJ224
3 Day(s) or more 4SCM435SUJ229
3 Day(s) or more 5SCM435SUJ217
3 Day(s) or more 5SCM435SUJ221
3 Day(s) or more 5SCM435SUJ225
3 Day(s) or more 5SCM435SUJ230
3 Day(s) or more 5SCM435SUJ235
3 Day(s) or more 6SCM435SUJ222
3 Day(s) or more 6SCM435SUJ226
3 Day(s) or more 6SCM435SUJ231
3 Day(s) or more 6SCM435SUJ236
3 Day(s) or more 6SCM435SUJ246
3 Day(s) or more 8SCM435SUJ228
3 Day(s) or more 8SCM435SUJ238
3 Day(s) or more 8SCM435SUJ243
3 Day(s) or more 8SCM435SUJ248
3 Day(s) or more 8SCM435SUJ258
3 Day(s) or more 10SCM435SUJ235
3 Day(s) or more 10SCM435SUJ240
3 Day(s) or more 10SCM435SUJ250
3 Day(s) or more 10SCM435SUJ260
3 Day(s) or more 10SCM435SUJ270
4 Day(s) or more 12SCM435SUJ242
4 Day(s) or more 12SCM435SUJ262
3 Day(s) or more 12SCM435SUJ292
3 Day(s) or more 16SCM435SUJ256
3 Day(s) or more 16SCM435SUJ276
3 Day(s) or more 16SCM435SUJ296
3 Day(s) or more 4SUSXM7SUS440C14
3 Day(s) or more 4SUSXM7SUS440C16
3 Day(s) or more 4SUSXM7SUS440C20
3 Day(s) or more 4SUSXM7SUS440C24
3 Day(s) or more 4SUSXM7SUS440C29
3 Day(s) or more 5SUSXM7SUS440C17
3 Day(s) or more 5SUSXM7SUS440C21
3 Day(s) or more 5SUSXM7SUS440C25
3 Day(s) or more 5SUSXM7SUS440C30
3 Day(s) or more 5SUSXM7SUS440C35
3 Day(s) or more 6SUSXM7SUS440C22
3 Day(s) or more 6SUSXM7SUS440C26
3 Day(s) or more 6SUSXM7SUS440C31
3 Day(s) or more 6SUSXM7SUS440C36
3 Day(s) or more 6SUSXM7SUS440C46
4 Day(s) or more 8SUSXM7SUS440C28
4 Day(s) or more 8SUSXM7SUS440C38
4 Day(s) or more 8SUSXM7SUS440C43
3 Day(s) or more 8SUSXM7SUS440C48
4 Day(s) or more 8SUSXM7SUS440C58
3 Day(s) or more 10SUSXM7SUS440C35
3 Day(s) or more 10SUSXM7SUS440C40
3 Day(s) or more 10SUSXM7SUS440C50
3 Day(s) or more 10SUSXM7SUS440C60
3 Day(s) or more 10SUSXM7SUS440C70
3 Day(s) or more 12SUSXM7SUS440C42
6 Day(s) or more 12SUSXM7SUS440C62
3 Day(s) or more 12SUSXM7SUS440C92
3 Day(s) or more 16SUSXM7SUS440C56

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tip Shape Flat Screw Type Bolt Type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)