• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Standard LM Shaft

Standard LM Shaft

[Features]
· THK is a high quality, dedicated LM-shaped linear bushing.
· LM shafts are available with quick delivery.
· Manufactured with shaft diameter tolerance g5, h5 precision grade LM shafts semi-standard.
· LM shafts made from corrosion-resistant martensitic stainless steel are also in production.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
SF3[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-200/0.5]L
SF3[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-200/0.5]LM
SF4[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-200/0.5]L
SF4[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-200/0.5]LM
SF5[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-300/0.5]L
SF5[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-300/0.5]LM
SF6[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-400/0.5]L
SF6[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-400/0.5]LM
SF8[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X3-[70-500/0.5]LK
SF8[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X3-[70-500/0.5]LKM
SF8[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-500/0.5]L
SF8[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-500/0.5]LM
SF10[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X4-[70-800/0.5]LK
SF10[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X4-[70-800/0.5]LKM
SF10[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-800/0.5]L
SF10[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-800/0.5]LM
SF12[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X6-[70-1000/0.5]LK
SF12[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X6-[70-1000/0.5]LKM
SF12[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-1000/0.5]L
SF12[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-1000/0.5]LM
SF13[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X7-[70-1000/0.5]LK
SF13[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X7-[70-1000/0.5]LKM
SF13[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-1000/0.5]L
SF13[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[70-1000/0.5]LM
SF20[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-1500/0.5]L
SF20[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-1500/0.5]LM
SF20[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X[10,​14]-[100-1500/0.5]LK
SF20[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X[10,​14]-[100-1500/0.5]LKM
SF25[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X15-[100-1500/0.5]LK
SF25[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X15-[100-1500/0.5]LKM
SF25[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-1500/0.5]L
SF25[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-1500/0.5]LM
SF30[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X16-[100-2000/0.5]LK
SF30[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X16-[100-2000/0.5]LKM
SF30[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-2000/0.5]L
SF30[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-2000/0.5]LM
SF35[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X20-[100-2000/0.5]LK
SF35[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X20-[100-2000/0.5]LKM
SF35[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-2000/0.5]L
SF35[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-2000/0.5]LM
SF38[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X22-[100-2000/0.5]LK
SF38[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X22-[100-2000/0.5]LKM
SF38[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-2000/0.5]L
SF38[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-2000/0.5]LM
SF40[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X22-[100-3000/0.5]LK
SF40[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X22-[100-3000/0.5]LKM
SF40[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-3000/0.5]L
SF40[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-3000/0.5]LM
SF50[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X25-[100-3000/0.5]LK
SF50[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X25-[100-3000/0.5]LKM
SF50[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-3000/0.5]L
SF50[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-3000/0.5]LM
SF60[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X32-[100-3000/0.5]LK
SF60[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X32-[100-3000/0.5]LKM
SF60[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-3000/0.5]L
SF60[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-3000/0.5]LM
SF80[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X52.5-[100-3000/0.5]LK
SF80[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]X52.5-[100-3000/0.5]LKM
SF80[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-3000/0.5]L
SF80[(G6),​(H5),​(H6),​(H7),​(K5)]-[100-3000/0.5]LM
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Shaft Dia. D
(Ø)
Length L
(mm)
Shaft Fits Pipe inner diameter
Quote [Steel_] NLB,L370 ~ 200g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_370 ~ 200g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L470 ~ 200g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_470 ~ 200g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L570 ~ 300g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_570 ~ 300g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L670 ~ 400g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_670 ~ 400g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L870 ~ 500g6 / h5 / h7 / h6 / k53
Quote Stainless Steel_870 ~ 500g6 / h5 / h7 / h6 / k53
Quote [Steel_] NLB,L870 ~ 500g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_870 ~ 500g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L1070 ~ 800g6 / h5 / h7 / h6 / k54
Quote Stainless Steel_1070 ~ 800g6 / h5 / h7 / h6 / k54
Quote [Steel_] NLB,L1070 ~ 800g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_1070 ~ 800g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L1270 ~ 1000g6 / h5 / h7 / h6 / k56
Quote Stainless Steel_1270 ~ 1000g6 / h5 / h7 / h6 / k56
Quote [Steel_] NLB,L1270 ~ 1000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_1270 ~ 1000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L1370 ~ 1000g6 / h5 / h7 / h6 / k57
Quote Stainless Steel_1370 ~ 1000g6 / h5 / h7 / h6 / k57
Quote [Steel_] NLB,L1370 ~ 1000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_1370 ~ 1000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L20100 ~ 1500g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_20100 ~ 1500g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L20100 ~ 1500g6 / h5 / h7 / h6 / k510 ~ 14
Quote Stainless Steel_20100 ~ 1500g6 / h5 / h7 / h6 / k510 ~ 14
Quote [Steel_] NLB,L25100 ~ 1500g6 / h5 / h7 / h6 / k515
Quote Stainless Steel_25100 ~ 1500g6 / h5 / h7 / h6 / k515
Quote [Steel_] NLB,L25100 ~ 1500g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_25100 ~ 1500g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L30100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k516
Quote Stainless Steel_30100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k516
Quote [Steel_] NLB,L30100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_30100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L35100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k520
Quote Stainless Steel_35100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k520
Quote [Steel_] NLB,L35100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_35100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L38100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k522
Quote Stainless Steel_38100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k522
Quote [Steel_] NLB,L38100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_38100 ~ 2000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L40100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k522
Quote Stainless Steel_40100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k522
Quote [Steel_] NLB,L40100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_40100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L50100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k525
Quote Stainless Steel_50100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k525
Quote [Steel_] NLB,L50100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_50100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L60100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k532
Quote Stainless Steel_60100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k532
Quote [Steel_] NLB,L60100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_60100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote [Steel_] NLB,L80100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k552.5
Quote Stainless Steel_80100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k552.5
Quote [Steel_] NLB,L80100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-
Quote Stainless Steel_80100 ~ 3000g6 / h5 / h7 / h6 / k5-

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Basic Shape Straight End Shape (Left) No Machining End Shape (Right) No Machining
Heat Treatment Induction hardened Surface Treatment No Material SUJ2
Heat Treatment HRC58~64

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)