• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drive equipment clean system equipment magnet type flat rodless

Drive equipment clean system equipment magnet type flat rodless

Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Equivalent to class 5 or 6.
· Excellent operability, low center and non-rotation with original oval tube.

PDF

 
Part Number
CS-MRV14X[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-0.50.5-0.5
CS-MRV22X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]-0.50.5-0.5
CS-MRV28X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]-0.50.5-0.5
CS-MRV35X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-0.50.5-0.5
CS-MRV45X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-0.50.5-0.5
CS-MRV56X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-0.50.5-0.5
CS-MRVS14X[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVS22X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVS28X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVS35X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVS45X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVS56X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVZ14X[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-K[1,​2]-0.50.5-0.5
CS-MRVZ22X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]-K[1,​2]-0.50.5-0.5
CS-MRVZ28X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]-K[1,​2]-0.50.5-0.5
CS-MRVZ35X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-K[1,​2]-0.50.5-0.5
CS-MRVZ45X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-K[1,​2]-0.50.5-0.5
CS-MRVZ56X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-K[1,​2]-0.50.5-0.5
CS-MRVZS14X[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-K[1,​2]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVZS22X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]-K[1,​2]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVZS28X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800]-K[1,​2]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVZS35X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-K[1,​2]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVZS45X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-K[1,​2]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
CS-MRVZS56X[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-K[1,​2]-[0.5,​1,​2,​3,​4,​5][0.5,​1,​3,​8]-[0.5,​1,​2,​3]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งStroke
(mm)
Max. Load Mass (Range Selectable)
(kg)
Max. Load Mass
(kg)
Table Size: Length L
(mm)
Cylinder I.D.
(Ø)
Operating Speed
(mm/s)
Table Size: Width W
(mm)
Table Size: Height H
(mm)
Max. Operating Pressure
(MPa)
Min. Operating Pressure
(MPa)
Allowable static moment Mp
(N•m)
Allowable static moment Mr
(N•m)
Allowable static moment My
(N•m)
Magnet/Sensor Rail Shock Absorbers Connection Dia.
11 Day(s) or more 100 ~ 5001~4.93.144148~50044230.70.21.20.31.2NoNoM5X0.8
11 Day(s) or more 200 ~ 8005~9.28.258228~50058290.70.2414NoNoM5X0.8
11 Day(s) or more 200 ~ 80010~1912.264288~50070350.70.2828NoNoRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100010~1918.474358~50088440.70.2143.514NoNoRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100020~38.926.585458~500104530.70.2225.522NoNoRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100040~5640.8103568~500132660.70.236936NoNoRc1/4
11 Day(s) or more 100 ~ 5001~4.93.144148~50044230.70.21.20.31.2PresenceNoM5X0.8
11 Day(s) or more 200 ~ 8005~9.28.258228~50058290.70.2414PresenceNoM5X0.8
11 Day(s) or more 200 ~ 80010~1912.264288~50070350.70.2828PresenceNoRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100010~1918.474358~50074440.70.2143.514PresenceNoRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100020~38.926.585458~500104530.70.2225.522PresenceNoRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100040~5640.8103568~500132660.70.236936PresenceNoRc1/4
11 Day(s) or more 100 ~ 5001~4.93.144148~80044230.70.21.20.31.2NoPresenceM5X0.8
11 Day(s) or more 200 ~ 8005~9.28.258228~80058290.70.2414NoPresenceM5X0.8
11 Day(s) or more 200 ~ 80010~1912.264288~80070350.70.2828NoPresenceRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100010~1918.474358~80088440.70.2143.514NoPresenceRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100020~38.926.585458~800104530.70.2225.522NoPresenceRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100040~5640.8103568~800132660.70.236936NoPresenceRc1/4
11 Day(s) or more 100 ~ 5001~4.93.144148~80044230.70.21.20.31.2PresencePresenceM5X0.8
11 Day(s) or more 200 ~ 8005~9.28.258228~80058290.70.2414PresencePresenceM5X0.8
11 Day(s) or more 200 ~ 80010~1912.264288~80070350.70.2828PresencePresenceRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100010~1918.474358~80088440.70.2143.514PresencePresenceRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100020~38.926.585458~800104530.70.2225.522PresencePresenceRc1/8
11 Day(s) or more 200 ~ 100040~5640.8103568~800132660.70.236936PresencePresenceRc1/4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Rodless Cylinder Table Material Stainless Steel Rodless Cylinder Joint Type Magnetic
Environment General Purpose Guide Type Without a guide

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)