• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Swivel Joint, Swivel Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
E104-04
E104-06
E104-08
E104-12
E104-16
E105-04
E105-06
E105-08
E105-12
E105-16
E109-04
E109-06
E109-08
E109-12
E109-16
E304-04
E304-06
E304-08
E304-12
E304-16
E305-04
E305-06
E305-08
E305-12
E305-16
E309-04
E309-06
E309-08
E309-12
E309-16
E401-04
E401-06
E401-08
E401-12
E401-16
E403-04
E403-06
E403-08
E403-12
E403-16
E407-04
E407-06
E407-08
E407-12
E407-16
E501-04
E501-06
E501-08
E501-12
E501-16
E503-04
E503-06
E503-08
E503-12
E503-16
E507-04
E507-06
E507-08
E507-12
E507-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection Type Connection Type M1 Connection Type M2 Connection screw T1 Original maker code Type
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1/4E104-6E104
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT3/8E104-9E104
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1/2E104-12E104
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT3/4E104-19E104
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1E104-25E104
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1/4E105-6E105
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF3/8E105-9E105
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1/2E105-12E105
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF3/4E105-19E105
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1E105-25E105
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT1/4E109-6E109
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT3/8E109-9E109
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT1/2E109-12E109
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT3/4E109-19E109
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT1E109-25E109
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1/4E304-6E304
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT3/8E304-9E304
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1/2E304-12E304
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT3/4E304-19E304
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1E304-25E304
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1/4E305-6E305
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF3/8E305-9E305
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1/2E305-12E305
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF3/4E305-19E305
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1E305-25E305
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1/4E309-6E309
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT3/8E309-9E309
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1/2E309-12E309
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT3/4E309-19E309
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1E309-25E309
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1/4E401-6E401
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF3/8E401-9E401
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1/2E401-12E401
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF3/4E401-19E401
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1E401-25E401
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1/4E403-6E403
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT3/8E403-9E403
Same day Male thread× Female threadPTPT1/2E403-12E403
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT3/4E403-19E403
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPT1E403-25E403
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1/4E407-6E407
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF3/8E407-9E407
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1/2E407-12E407
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF3/4E407-16E407
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPTPF1E407-25E407
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1/4E501-6E501
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF3/8E501-9E501
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1/2E501-12E501
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF3/4E501-19E501
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1E501-25E501
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT1/4E503-6E503
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT3/8E503-9E503
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT1/2E503-12E503
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT3/4E503-19E503
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPT1E503-25E503
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1/4E507-6E507
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF3/8E507-9E507
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1/2E507-12E507
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF3/4E507-19E507
31 Day(s) or more Male thread× Female threadPFPF1E507-25E507

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Adapter Shape 90° Elbow Material Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)