• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Tube Cut Nipper

Tube Cut Nipper

Tube shears with excellent sharpness.
[Features]
· Smoothly cuts pneumatic piping tubes.
· Excellent sharpness and durability.

Part Number

Configured Part Number is shown.

TCN-15

Tube Shears Specifications

Tube Shears: related image

Tube Shears appearance

Tube Shears: related image

Tube Shears examples of use

Tube Shears: related image

Tube Shears structural drawing

Tube Guide (Large)
Millimeter Sizeφ10φ12φ16
Inch Sizeφ3/8φ1/2φ5/8
Tube Guide (Small)
Millimeter Sizeφ3φ4φ6φ8
Inch Sizeφ1/8φ5/32φ5/32φ3/16φ3/16φ1/4φ1/4φ5/16
  • *See the manufacturer's catalog regarding common tube guidelines, tube performance and safety precautions.
Part Number
TCN-15
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Same day

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Related Components Types of Related components Tube Cutter

Please check the type/dimensions/specifications of the part TCN-15 in the Tube Cut Nipper series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)