• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Space flexible SFF and SFM

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SFF-070DS-20K-35K-100N
SFF-070DS-28K-35K
SFF-070SS-18K-18K
SFF-070SS-18K-19K
SFF-070SS-18K-20K
SFF-070SS-18K-22K
SFF-070SS-18K-24K
SFF-070SS-18K-25K
SFF-070SS-18K-28K
SFF-070SS-18K-30K
SFF-070SS-18K-32K
SFF-070SS-18K-35K
SFF-070SS-19K-19K
SFF-070SS-19K-20K
SFF-070SS-19K-22K
SFF-070SS-19K-24K
SFF-070SS-19K-25K
SFF-070SS-19K-28K
SFF-070SS-19K-30K
SFF-070SS-19K-32K
SFF-070SS-19K-35K
SFF-070SS-20K-20K
SFF-070SS-20K-22K
SFF-070SS-20K-24K
SFF-070SS-20K-25K
SFF-070SS-20K-28K
SFF-070SS-20K-30K
SFF-070SS-20K-32K
SFF-070SS-20K-35K
SFF-070SS-22K-22K
SFF-070SS-22K-24K
SFF-070SS-22K-25K
SFF-070SS-22K-28K
SFF-070SS-22K-30K
SFF-070SS-22K-35K
SFF-070SS-24K-24K
SFF-070SS-24K-25K
SFF-070SS-24K-28K
SFF-070SS-24K-30K
SFF-070SS-24K-32K
SFF-070SS-24K-35K
SFF-070SS-25K-25K
SFF-070SS-25K-28K
SFF-070SS-25K-30K
SFF-070SS-25K-32K
SFF-070SS-25K-35K
SFF-070SS-28K-28K
SFF-070SS-28K-30K
SFF-070SS-28K-32K
SFF-070SS-28K-35K
SFF-070SS-30K-30K
SFF-070SS-30K-32K
SFF-070SS-30K-35K
SFF-080SS-22K-22K
SFF-080SS-22K-24K
SFF-080SS-22K-25K
SFF-080SS-22K-28K
SFF-080SS-22K-30K
SFF-080SS-22K-32K
SFF-080SS-22K-35K
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSAllowable Torque Range
(N•m)
Hole diameter d1
(Ø)
Hole diameter d2
(Ø)
O.D.
(Ø)
Full Length
(mm)
Allowable Torque
(N•m)
Maximum Rotation Speed
(r/min)
Allowable Lateral Misalignment Range
(mm)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Allowable Angular Misalignment
(deg)
Operating Temperature Range
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Moment of Inertia
(kg・m2)
Allowable Angular Misalignment Detail
(deg)
27 Day(s) or more 1050.01~100.002035707870140000.21~0.400.252-30~12010.83 x 10-31 (one side)
28 Day(s) or more 1050.01~100.002835707870140000.21~0.400.252-30~12010.83 x 10-31 (one side)
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018187063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018197063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018207063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018227063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018247063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018257063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018287063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018307063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018327063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0018357063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019197063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019207063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019227063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019247063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019257063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019287063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019307063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019327063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0019357063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0020207063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0020227063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0020247063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0020257063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0020287063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0020307063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0020327063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0020357063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0022227063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0022247063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0022257063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0022287063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0022307063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0022357063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0024247063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0024257063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0024287063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0024307063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0024327063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0024357063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0025257063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0025287063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0025307063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0025327063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0025357063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0028287063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0028307063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0028327063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0028357063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0030307063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0030327063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 1050.01~100.0030357063.570180000.02~0.20.021-30~1200.50.68 x 10-3-
28 Day(s) or more 10100~Less than 50022228069.3130170000.02~0.20.021-30~1200.51.03×10-3-
28 Day(s) or more 10100~Less than 50022248069.3130170000.02~0.20.021-30~1200.51.03×10-3-
28 Day(s) or more 10100~Less than 50022258069.3130170000.02~0.20.021-30~1200.51.03×10-3-
28 Day(s) or more 10100~Less than 50022288069.3130170000.02~0.20.021-30~1200.51.03×10-3-
28 Day(s) or more 10100~Less than 50022308069.3130170000.02~0.20.021-30~1200.51.03×10-3-
28 Day(s) or more 10100~Less than 50022328069.3130170000.02~0.20.021-30~1200.51.03×10-3-
28 Day(s) or more 10100~Less than 50022358069.3130170000.02~0.20.021-30~1200.51.03×10-3-

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Type of Flat Springs Allowable Misalignment Angular Misalignment / Eccentricity / Axial Misalignment Application Servo Motor
Max. Rotational Speed Range(r/min) 10001~78000 Features High torsional rigidity / High Torque / High accuracy / High durability / Backlash 0 / Low Inertia Moment Body Material Steel
Product Category Coupling body Disc Material Stainless Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)