• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Z-Axis Bracket

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
A47-101
A47-1040
A47-105
A47-112
A47-1250
AZTB60A-95
AZTB180A-390
AZTW60A-95
AZTW60A-140
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSApplicable stage surface size
(mm)
Bracket Height
(mm)
Applicable Stage Series
6 Day(s) or more 680×80, 80×130165KKS302-30/KS302-70/KS321-30/KS321-60
6 Day(s) or more 6100×100140KZ1040
6 Day(s) or more 680×160190KS302-100
6 Day(s) or more 660×6085-
6 Day(s) or more 6120×120167-
6 Day(s) or more 660×6095KZC06020
6 Day(s) or more 6180×180390KZS18100/KZS18200/KZS18300
6 Day(s) or more 660×6095KZG06020/KZG06030
6 Day(s) or more 660×60140KZL06030/KZL06050/KZL06075

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)