• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Free Combination Cable with Coaxial Connector (uses connector made by Yuetsu Seiki)

Free Combination Cable with Coaxial Connector (uses connector made by Yuetsu Seiki)

Free combination harness with Japanese manufactured connectors.

  • For Signal
  • Caulking

BNC Connector Free Length Harness:Related Image


●BNC, SMA, and SMB connectors of various shapes can be
combined freely.
●A plentiful cable line up with types such as the 75Ω and the 50Ω.
●Length can be specified by 0.1 m increments.


· Please note that the basic unit price differs
for one side cut-off and both ends with connector.

Component Page
Cable >>P.1666 (equivalent)

Specifications

BNC Connector Free Length Harness:Related Image

Specified Length (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerance +20mm +50mm + 3% of Specified Length

* The tolerance of the specified length is as described above.

BNC Connector Free Length Harness:Related Image

More Information

BNC Connector Free Length Harness:Related Image

BNC Connector Free Length Harness:Related Image
BNC Connector Free Length Harness:Related Image

■Cable Specification Table

Cable Type Specification Impedance Outer Diameter (mm) Coat Material Wavelength Reduction Index Frequency Band Rated Voltage AC / V Operating Temperature Range
RG188AU MIL Standard 50Ω 2.6 TFE 70% DC ~ 2GHz 500V -70 ~ +250°C
RG58AU 50Ω 5 PVC 67% -20 ~ +60°C
1.5D2V JIS Standards 50Ω 3 66%
3D2W 50Ω 6.4 66%
3D2V 50Ω 5.3 66%
3C2V 75Ω 5.2 66%
5D2V 50Ω 7.3 66%
Part Number
BNCJ-3D2V-[0.3-50/0.1]
BNCJ-3D2V-BNCJ-[0.3-50/0.1]
BNCJ-3D2V-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BNCJ-3D2V-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCJ-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BNCJ-RG58AU-BNCJ-[0.3-50/0.1]
BNCJ-RG58AU-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BNCJ-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCJ-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BNCLP-3D2V-[0.3-50/0.1]
BNCLP-3D2V-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BNCLP-3D2V-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCLP-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BNCLP-RG58AU-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BNCLP-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCLP-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BNCP50-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BNCP50-1.5D2V-BNCP50-[0.1-5/0.1]
BNCP50-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BNCP50-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BNCP50-1.5D2V-SMBLP-[0.1-5/0.1]
BNCP50-1.5D2V-SMBP-[0.1-5/0.1]
BNCP50-1.5D2V-SMBPJ-[0.1-5/0.1]
BNCP50-3C2V-[0.3-50/0.1]
BNCP50-3C2W-[0.3-50/0.1]
BNCP50-3D2V-[0.3-50/0.1]
BNCP50-3D2V-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCP50-3D2W-[0.3-50/0.1]
BNCP50-3D2W-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCP50-5C2V-[0.3-100/0.1]
BNCP50-5C2V-BNCP50-[0.3-100/0.1]
BNCP50-5D2V-[0.3-100/0.1]
BNCP50-5D2V-BNCP50-[0.3-100/0.1]
BNCP50-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BNCP50-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCP50-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BNCP75-1.5C2V-[0.1-5/0.1]
BNCP75-1.5C2V-BNCP75-[0.1-5/0.1]
BNCP75-3C2V-[0.3-50/0.1]
BNCP75-3C2V-BNCP75-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-3D2V-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-3D2V-BNCJ-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-3D2V-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-3D2V-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-3D2V-BNCPJ-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-RG58AU-BNCJ-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-RG58AU-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-RG58AU-BNCPJ-[0.3-50/0.1]
BNCPJ-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
SMALP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
SMALP-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
SMALP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
SMAP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
SMAP-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
SMAP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
SMAP-RG58AU-[0.3-50/0.1]
SMAP-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
SMBLP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCable Type CN1 CN2 Cable color Specified Length
(M)
Specified Length
(m)
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNCOtherAsh0.3 ~ 50-
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC_2OtherBlack0.3 ~ 50-
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNCSMABlack-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNCOtherAsh0.3 ~ 50-
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC_2OtherBlack0.3 ~ 50-
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNCSMABlack-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 1.5D-2V[BNC] BNCOtherAsh0.1 ~ 5-
4 Day(s) or more 1.5D-2V[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 1.5D-2V[BNC] BNCSMAAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 1.5D-2V[BNC] BNCSMAAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 1.5D-2V[BNC] BNCSMBAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 1.5D-2V[BNC] BNCSMBAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 1.5D-2V[BNC] BNCSMBAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC_2OtherAsh0.3 ~ 50-
4 Day(s) or more Other[BNC] BNC_2OtherAsh0.3 ~ 50-
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNCOtherAsh0.3 ~ 50-
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more Other[BNC] BNCOtherAsh0.3 ~ 50-
4 Day(s) or more Other[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more Other[BNC] BNC_2OtherBlack0.3 ~ 100-
4 Day(s) or more Other[BNC] BNC_2[BNC] BNC_2Black-0.3 ~ 100
4 Day(s) or more 5D-2v[BNC] BNCOtherAsh0.3 ~ 100-
4 Day(s) or more 5D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 100
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNCOtherBlack0.3 ~ 50-
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNCSMABlack-0.3 ~ 50
8 Day(s) or more 1.5c-2v[BNC] BNC_2OtherBlack0.1 ~ 5-
8 Day(s) or more 1.5c-2v[BNC] BNC_2[BNC] BNC_2Black-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 3c-2v[BNC] BNCOtherBlack0.3 ~ 50-
4 Day(s) or more 3c-2v[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNCOtherAsh0.3 ~ 50-
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 3D-2v[BNC] BNC[BNC] BNCAsh-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNCOtherBlack0.3 ~ 50-
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCBlack-0.3 ~ 50
6 Day(s) or more RG58AU[BNC] BNCSMABlack-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 1.5D-2VSMAOtherAsh0.1 ~ 5-
4 Day(s) or more 1.5D-2VSMASMAAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 1.5D-2VSMASMAAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 1.5D-2VSMAOtherAsh0.1 ~ 5-
4 Day(s) or more 1.5D-2VSMASMAAsh-0.1 ~ 5
4 Day(s) or more 1.5D-2VSMASMAAsh-0.1 ~ 5
6 Day(s) or more RG58AUSMAOtherBlack0.3 ~ 50-
6 Day(s) or more RG58AUSMASMABlack-0.3 ~ 50
4 Day(s) or more 1.5D-2VSMBOtherAsh0.1 ~ 5-

Loading...กำลังโหลด …

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)