• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Flexible Model Tube Connector for KSN (Screw-model Head)

Flexible Model Tube Connector for KSN (Screw-model Head)
  • Volume Discount

Dedicated connector for the KSN series. M screw standard products can be mounted, since M screw tap is cut off from the connector tip


· Appearance and specifications are subject to change without notice.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

Specifications

Model NumberA Part Compatible TubeWeight
(g)
Screw SizeSize (Tolerance ±0.2)
MPitchBDE
BCM-2.5-M3KSN2.50.8M30.55106
BCM-3-M4KSN31.5M40.76157
BCM-4-M3KSN42.8M30.58117
BCM-4-M4KSN42.7M40.78117
BCM-5-M4KSN53.8M40.79138
BCM-6-M6KSN64.1M60.7510138
BCM-7-M6KSN73.9M60.7511128
BCM-8-M8KSN85.1M8112148

More Information

Flexible Model Tube Connector for KSN (Screw-model Head):Related Image

Flexible Model Tube Connector for KSN (Screw-model Head):Related Image
Part Number
BCM-2.5-M3
BCM-3-M4
BCM-4-M3
BCM-4-M4
BCM-5-M4
BCM-6-M6
BCM-7-M6
BCM-8-M8
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSScrew size Conforming tube
Available 2 Day(s) or more 6M3 Pitch: 0.5KSN2.5
Available 2 Day(s) or more 6M4 Pitch: 0.7KSN3
Available 2 Day(s) or more 6M3 Pitch: 0.5KSN4
Available 2 Day(s) or more 6M4 Pitch: 0.7KSN4
Available 2 Day(s) or more 6M4 Pitch: 0.7KSN5
Available 2 Day(s) or more 6M6 Pitch: 0.75KSN6
Available 2 Day(s) or more 6M6 Pitch: 0.75KSN7
Available 2 Day(s) or more 6M8 Pitch: 1KSN8

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material Brass Surface Finish Nickel-plated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)