• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

L-Shaped Box Mounting Bracket

L-Shaped Box Mounting Bracket
  • Volume Discount

Fixing bracket suitable for fixing the box alongside the device, etc.


● The paint color can be chosen from 5 patterns, including surface treatment.
● We have emphasized the low price and high quality!

MaterialSPCC
Plate Thickness2 mm
Mountable
Box
W300 x H300 x D200 or less
* Withstand Load25 kg
* It is the load when objects are placed on the top

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

Specifications

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

Model NumberCoating Color
BFLSK
(Munsell 2.5Y9/1 Equivalent)
G
(Munsell 5Y7/1 Equivalent)
S
(Surface Preparation)
E
(Munsell 5Y8/1 Equivalent)
B
(Munsell N1 Equivalent)

More Information

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image
Part Number
BFLS-B
BFLS-E
BFLS-G
BFLS-K
BFLS-S
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSPaint - surface treatment Color
Available 4 Day(s) or more 6Powder PaintMunsell N1 Equivalent
Available 4 Day(s) or more 6Powder PaintMunsell 5Y8/1 Equivalent
Available 4 Day(s) or more 6Powder PaintMunsell 5Y7/1 Equivalent
Available 4 Day(s) or more 6Powder PaintMunsell 2.5Y9/1Equivalent
Available 4 Day(s) or more 6Surface Preparation-

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material Iron Main body plate thickness(mm) 2 Dimension width(mm) 280
Dimension vertical(mm) 90 Dimension thickness / depth(mm) 80 Load withstand ability(kg) 30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)