• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stainless Cable Ties for Binding Tools

Stainless Cable Ties for Binding Tools
  • Volume Discount

Dedicated stainless cable ties for tightening cutting tools. Be careful to avoid injury from the cutting surface


● It is a special tool that is capable of tightening and cutting stainless steel cable ties.
● It can be used for all sizes of stainless cable ties.

· Be sure to work carefully to avoid injury from the cut surface of the cable ties.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

CTSM-T

Specifications

Stainless Cable Ties for Binding Tools:Related Image
ModelWeight
(g)
CTSM-T550
Part Number
CTSM-T
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Available 2 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Color Black Features Clamping and cutting are possible

Please check the type/dimensions/specifications of the part CTSM-T in the Stainless Cable Ties for Binding Tools series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)