• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hollow Rollers - With Bearings (L=100 ~ 500) - Core Only

Hollow Rollers - With Bearings (L=100 ~ 500) - Core Only:Related Image

Type [ M ]Material [ S ]Surface Treatment (Lining)
Core Bearing
RORLA Aluminum Alloy Steel Clear Anodize
RORLM Steel Electroless Nickel Plating
RORLS SUS304 -
[ ! ]Surface treatment is not applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Specifications

Part Number - d - L
RORLA50 - 20 - L300
Part Number d L Bearing Used D1 B d1
Type D Aluminum Alloy Steel Stainless Steel
Core Only
RORLA
RORLM
RORLS
20 6 100 150 200 B696ZZ 15 5 11 12 13
8 B688ZZ 16 5 11 12 13
30 8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
B698ZZ 19 6 15 - -
8A B608ZZ 22 7 - 15.8 18
10 B6900ZZ 22 6 15 15.8 18
12 B6901ZZ 24 6 15 15.8 18
35 10 B6900ZZ 22 6 17 18.1 18
12 B6901ZZ 24 6 17 18.1 18
15 B6902ZZ 28 7 22 18.1 18
40 8 B628ZZ 24 8 17 18.7 20
10 B6000ZZ 26 8 17 18.7 20
12 B6901ZZ 24 6 17 18.7 20
15 B6902ZZ 28 7 17 18.7 20
20 B6804ZZ 32 7 22 22.7 22
50 10 B6200ZZ 30 9 17 18 22
12 B6001ZZ 28 8 22 18 22
15 B6902ZZ 28 7 17 18 22
20 B6904ZZ 37 9 27 30 28
25 B6905ZZ 42 9 27 30 28
60 12 B6201ZZ 32 10 22 - -
15 B6002ZZ 32 9 22 - -
20 B6904ZZ 37 9 22 - -
25 B6905ZZ 42 9 32 - -
30 B6906ZZ 47 9 32 - -
80 25 B6205ZZ 52 15 41 - -
30 B6006ZZ 55 13 41 - -
35 B6907ZZ 55 10 41 - -
[ ! ]For detailed bearing dimensions, see P.989. [ ! ]Relief is added to the end faces to prevent contacts with the bearing inner ring. [ ! ]For applicable sizes, please check the price list.

Alterations

Hollow Rollers - With Bearings (L=100 ~ 500) - Core Only:Related Image

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
RORLA20-6-L[100-200/50]
RORLA20-6-LC[50-199/1]
RORLA20-8-L[100-200/50]
RORLA20-8-LC[50-199/1]
RORLA30-8-L[100-500/50]
RORLA30-8-LC[50-490/1]
RORLA30-10-L[100-500/50]
RORLA30-10-LC[50-490/1]
RORLA30-12-L[100-500/50]
RORLA30-12-LC[50-490/1]
RORLA35-10-L[100-500/50]
RORLA35-10-LC[50-490/1]
RORLA35-12-L[100-500/50]
RORLA35-12-LC[50-490/1]
RORLA35-15-L[100-500/50]
RORLA35-15-LC[50-490/1]
RORLA40-8-L[100-500/50]
RORLA40-8-LC[50-490/1]
RORLA40-10-L[100-500/50]
RORLA40-10-LC[50-490/1]
RORLA40-12-L[100-500/50]
RORLA40-12-LC[50-490/1]
RORLA40-15-L[100-500/50]
RORLA40-15-LC[50-490/1]
RORLA40-20-L[100-500/50]
RORLA40-20-LC[50-490/1]
RORLA50-10-L[100-500/50]
RORLA50-10-LC[50-490/1]
RORLA50-12-L[100-500/50]
RORLA50-12-LC[50-490/1]
RORLA50-15-L[100-500/50]
RORLA50-15-LC[50-490/1]
RORLA50-20-L[100-500/50]
RORLA50-20-LC[50-490/1]
RORLA50-25-L[100-500/50]
RORLA50-25-LC[50-490/1]
RORLA60-12-L[100-500/50]
RORLA60-12-LC[50-490/1]
RORLA60-15-L[100-500/50]
RORLA60-15-LC[50-490/1]
RORLA60-20-L[100-500/50]
RORLA60-20-LC[50-490/1]
RORLA60-25-L[100-500/50]
RORLA60-25-LC[50-490/1]
RORLA60-30-L[100-500/50]
RORLA60-30-LC[50-490/1]
RORLA80-25-L[100-500/50]
RORLA80-25-LC[50-490/1]
RORLA80-30-L[100-500/50]
RORLA80-30-LC[50-490/1]
RORLA80-35-L[100-500/50]
RORLA80-35-LC[50-490/1]
RORLM20-6-L[100-200/50]
RORLM20-6-LC[50-199/1]
RORLM20-8-L[100-200/50]
RORLM20-8-LC[50-199/1]
RORLM30-8A-L[100-500/50]
RORLM30-8A-LC[50-490/1]
RORLM30-10-L[100-500/50]
RORLM30-10-LC[50-490/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMetal part outer diameter D
(mm)
Material Length
(mm)
Inner Dia. d
(mm)
Surface Treatment Bearing Material L L Dimension Change (Configurable in 1mm Increment) [LC]
7 Day(s) or more 1020Aluminum~100 / ~3006Clear Anodize-100 ~ 200-
7 Day(s) or more 1020Aluminum~100 / ~3006Clear Anodize--50 ~ 199
7 Day(s) or more 1020Aluminum~100 / ~3008Clear Anodize-100 ~ 200-
7 Day(s) or more 1020Aluminum~100 / ~3008Clear Anodize--50 ~ 199
7 Day(s) 1030Aluminum~100 / ~300 / ~5008Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1030Aluminum~100 / ~300 / ~5008Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1030Aluminum~100 / ~300 / ~50010Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1030Aluminum~100 / ~300 / ~50010Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1030Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1030Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1035Aluminum~100 / ~300 / ~50010Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1035Aluminum~100 / ~300 / ~50010Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1035Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1035Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1035Aluminum~100 / ~300 / ~50015Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1035Aluminum~100 / ~300 / ~50015Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~5008Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~5008Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~50010Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~50010Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~50015Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~50015Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~50020Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1040Aluminum~100 / ~300 / ~50020Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50010Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50010Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50015Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50015Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50020Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50020Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50025Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1050Aluminum~100 / ~300 / ~50025Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50012Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50015Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50015Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50020Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50020Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50025Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50025Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50030Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1060Aluminum~100 / ~300 / ~50030Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1080Aluminum~100 / ~300 / ~50025Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1080Aluminum~100 / ~300 / ~50025Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1080Aluminum~100 / ~300 / ~50030Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1080Aluminum~100 / ~300 / ~50030Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1080Aluminum~100 / ~300 / ~50035Clear AnodizeSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1080Aluminum~100 / ~300 / ~50035Clear AnodizeSteel-50 ~ 490
7 Day(s) or more 1020Steel~100 / ~3006Electroless Nickel Plating-100 ~ 200-
7 Day(s) or more 1020Steel~100 / ~3006Electroless Nickel Plating--50 ~ 199
7 Day(s) or more 1020Steel~100 / ~3008Electroless Nickel Plating-100 ~ 200-
7 Day(s) or more 1020Steel~100 / ~3008Electroless Nickel Plating--50 ~ 199
7 Day(s) 1030Steel~100 / ~300 / ~5008Electroless Nickel PlatingSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1030Steel~100 / ~300 / ~5008Electroless Nickel PlatingSteel-50 ~ 490
7 Day(s) 1030Steel~100 / ~300 / ~50010Electroless Nickel PlatingSteel100 ~ 500-
7 Day(s) 1030Steel~100 / ~300 / ~50010Electroless Nickel PlatingSteel-50 ~ 490

Loading...กำลังโหลด …

More Information

[ ! ]Bearings can be detached. Temporarily attached with tape for shipping.
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Type Metal Roller Mounting Method With Bearings Roller Shape Straight

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)