• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thick Hinge Bases - T Shaped

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
HGNNB4-T12-W[3-8/1]-H[16-25/1]
HGNNB5-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNB5-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNB6-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNB6-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNB8-T19-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGNNB8-T22-W[8-16/1]-H[28-35/1]
HGNNB10-T19-W[10-18/1]-H[26-35/1]
HGNNB10-T22-W[10-18/1]-H[28-35/1]
HGNNB12-T22-W[10-18/1]-H[28-40/1]
HGNNB12-T25-W[10-18/1]-H[29-40/1]
HGNNB13-T22-W[12-24/1]-H[28-40/1]
HGNNB13-T25-W[12-24/1]-H[29-40/1]
HGNNB14-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB14-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB15-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB15-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB16-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB16-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB20-T30-W[20-35/1]-H[40-55/1]
HGNNB20-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNB25-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNM4-T12-W[3-8/1]-H[16-25/1]
HGNNM5-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNM5-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNM6-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNM6-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNM8-T19-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGNNM8-T22-W[8-16/1]-H[28-35/1]
HGNNM10-T19-W[10-18/1]-H[26-35/1]
HGNNM10-T22-W[10-18/1]-H[28-35/1]
HGNNM12-T22-W[10-18/1]-H[28-40/1]
HGNNM12-T25-W[10-18/1]-H[29-40/1]
HGNNM13-T22-W[12-24/1]-H[28-40/1]
HGNNM13-T25-W[12-24/1]-H[29-40/1]
HGNNM14-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM14-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM15-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM15-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM16-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM16-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM20-T30-W[20-35/1]-H[40-55/1]
HGNNM20-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNM25-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HKNMB4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMB5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMB5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMB6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMB6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
HKNMB8-T19-W[8,​10,​12,​16]-H[26-35/1]
HKNMB8-T22-W[8,​10,​12,​16]-H[28-35/1]
HKNMB10-T19-W[10,​12,​16,​18]-H[26-35/1]
HKNMB10-T22-W[10,​12,​16,​18]-H[28-35/1]
HKNMB12-T22-W[12,​16,​18]-H[28-40/1]
HKNMB12-T25-W[12,​16,​18]-H[30-40/1]
HKNMM4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMM5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMM5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMM6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMM6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSSurface Treatment Hole Dia. D
(Ø)
Thickness Dimension T
(mm)
Size Width Dimension W
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
5 Day(s) 10Black Oxide412A Standard-16 ~ 253 ~ 8
5 Day(s) 10Black Oxide516A Standard-18 ~ 305 ~ 12
5 Day(s) 10Black Oxide519A Standard-20 ~ 305 ~ 12
5 Day(s) 10Black Oxide616A Standard-18 ~ 305 ~ 12
5 Day(s) 10Black Oxide619A Standard-20 ~ 305 ~ 12
5 Day(s) 10Black Oxide819A Standard-26 ~ 358 ~ 16
5 Day(s) 10Black Oxide822A Standard-28 ~ 358 ~ 16
5 Day(s) 10Black Oxide1019A Standard-26 ~ 3510 ~ 18
5 Day(s) 10Black Oxide1022A Standard-28 ~ 3510 ~ 18
5 Day(s) 10Black Oxide1222A Standard-28 ~ 4010 ~ 18
5 Day(s) 10Black Oxide1225A Standard-29 ~ 4010 ~ 18
5 Day(s) 10Black Oxide1322A Standard-28 ~ 4012 ~ 24
5 Day(s) 10Black Oxide1325A Standard-29 ~ 4012 ~ 24
5 Day(s) 10Black Oxide1425A Standard-35 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Black Oxide1430A Standard-38 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Black Oxide1525A Standard-35 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Black Oxide1530A Standard-38 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Black Oxide1625A Standard-35 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Black Oxide1630A Standard-38 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Black Oxide2030A Standard-40 ~ 5520 ~ 35
5 Day(s) 10Black Oxide2038A Standard-44 ~ 5520 ~ 35
5 Day(s) 10Black Oxide2538A Standard-44 ~ 5520 ~ 35
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating412A Standard-16 ~ 253 ~ 8
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating516A Standard-18 ~ 305 ~ 12
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating519A Standard-20 ~ 305 ~ 12
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating616A Standard-18 ~ 305 ~ 12
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating619A Standard-20 ~ 305 ~ 12
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating819A Standard-26 ~ 358 ~ 16
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating822A Standard-28 ~ 358 ~ 16
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1019A Standard-26 ~ 3510 ~ 18
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1022A Standard-28 ~ 3510 ~ 18
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1222A Standard-28 ~ 4010 ~ 18
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1225A Standard-29 ~ 4010 ~ 18
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1322A Standard-28 ~ 4012 ~ 24
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1325A Standard-29 ~ 4012 ~ 24
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1425A Standard-35 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1430A Standard-38 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1525A Standard-35 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1530A Standard-38 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1625A Standard-35 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating1630A Standard-38 ~ 4512 ~ 24
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating2030A Standard-40 ~ 5520 ~ 35
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating2038A Standard-44 ~ 5520 ~ 35
5 Day(s) 10Electroless Nickel Plating2538A Standard-44 ~ 5520 ~ 35
7 Day(s) or more 10Black Oxide412--17 ~ 255 ~ 8
7 Day(s) or more 10Black Oxide516--18 ~ 305 ~ 8
7 Day(s) or more 10Black Oxide519--20 ~ 305 ~ 8
7 Day(s) or more 10Black Oxide616--18 ~ 306 ~ 12
7 Day(s) or more 10Black Oxide619--20 ~ 306 ~ 12
7 Day(s) or more 10Black Oxide819--26 ~ 358 ~ 16
7 Day(s) or more 10Black Oxide822--28 ~ 358 ~ 16
7 Day(s) or more 10Black Oxide1019--26 ~ 3510 ~ 18
7 Day(s) or more 10Black Oxide1022--28 ~ 3510 ~ 18
7 Day(s) or more 10Black Oxide1222--28 ~ 4012 ~ 18
7 Day(s) or more 10Black Oxide1225--30 ~ 4012 ~ 18
7 Day(s) or more 10Electroless Nickel Plating412--17 ~ 255 ~ 8
7 Day(s) or more 10Electroless Nickel Plating516--18 ~ 305 ~ 8
7 Day(s) or more 10Electroless Nickel Plating519--20 ~ 305 ~ 8
7 Day(s) or more 10Electroless Nickel Plating616--18 ~ 306 ~ 12
7 Day(s) or more 10Electroless Nickel Plating619--20 ~ 306 ~ 12

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Hinge Base Shape T-Shaped Mounting Position Standard
Material S45C Equivalent

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)