• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cable for Mitsubishi Electric/Encoder Cable

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
SVEM-J3HF1-B-[0.2-10/0.1]
SVEM-J3HF1L-D20-D-[1-20/0.1]
SVEM-J3HF1L-D50-D-[0.2-50/0.1]
SVEM-J3HF1M-B-[0.2-0.3/0.1]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSCable Type Cable Length Length
(m)
3 Day(s) or more 6Standard0.2~10m0.2 ~ 10
3 Day(s) or more 6Long Distance Type - For Extending Amplifier Side10~20m1 ~ 20
3 Day(s) or more 6Long Distance Type - For Extending Amplifier Side20~50m0.2 ~ 50
3 Day(s) or more 6Long Distance Type - For Extending Motor Side0.3m0.2 ~ 0.3

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main Body, Peripheral Components Peripheral Components

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)