• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Slot Pins for Inspection Components - Grooved

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
KJPBHS1D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N12-P[8,​10,​12]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSHardness Stepped Detector Shape Outer Dia. D
(Ø)
Handle Length Z
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
5 Day(s) 1045HRC ~SteppedGrooved120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
5 Day(s) 1045HRC ~SteppedGrooved160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
5 Day(s) 1045HRC ~SteppedGrooved200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
5 Day(s) 1045HRC ~SteppedGrooved250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
5 Day(s) 1045HRC ~Standard3 Slits120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
5 Day(s) 1045HRC ~Standard3 Slits160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
5 Day(s) 1045HRC ~Standard3 Slits200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
5 Day(s) 1045HRC ~Standard3 Slits250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
5 Day(s) 1045HRC ~Stepped5 Slits120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
5 Day(s) 1045HRC ~Stepped5 Slits160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
5 Day(s) 1045HRC ~Stepped5 Slits200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
5 Day(s) 1045HRC ~Stepped5 Slits250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
5 Day(s) 10No HardeningSteppedGrooved120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
5 Day(s) 10No HardeningSteppedGrooved160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
5 Day(s) 10No HardeningSteppedGrooved200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
5 Day(s) 10No HardeningSteppedGrooved250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
5 Day(s) 10No HardeningStandardGrooved120 ~ 5045 ~ 95-0.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 10-
5 Day(s) 10No HardeningStandardGrooved160 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 12-
5 Day(s) 10No HardeningStandardGrooved200 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 16-
5 Day(s) 10No HardeningStandardGrooved250 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 20-
5 Day(s) 10No HardeningStepped3 Slits120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
5 Day(s) 10No HardeningStepped3 Slits160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
5 Day(s) 10No HardeningStepped3 Slits200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
5 Day(s) 10No HardeningStepped3 Slits250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
5 Day(s) 10No HardeningStandard3 Slits120 ~ 5045 ~ 95-0.5 ~ 150 ~ 1008 ~ 10-
5 Day(s) 10No HardeningStandard3 Slits160 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 12-
5 Day(s) 10No HardeningStandard3 Slits200 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 16-
5 Day(s) 10No HardeningStandard3 Slits250 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 20-
5 Day(s) 10No HardeningStepped5 Slits120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1008 ~ 103 ~ 10
5 Day(s) 10No HardeningStepped5 Slits160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 123 ~ 12
5 Day(s) 10No HardeningStepped5 Slits200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 163 ~ 16
5 Day(s) 10No HardeningStepped5 Slits250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 203 ~ 20
5 Day(s) 10No HardeningStandard5 Slits120 ~ 5045 ~ 95-0.5 ~ 150 ~ 1008 ~ 12-
5 Day(s) 10No HardeningStandard5 Slits160 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 12-
5 Day(s) 10No HardeningStandard5 Slits200 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 16-
5 Day(s) 10No HardeningStandard5 Slits250 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 20-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Grooved Pin Shape Straight Tip Shape Circular Shape
Tip Type Straight Shape of Stepped Section Circular Shape Material S45C Equivalent

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)