• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Aluminum Frames with Built-in Joints - Screw Joint Type

Aluminum Extrusions with Built-in Joints - Screw Joint Type:Related Image
Aluminum Extrusions with Built-in Joints - Screw Joint Type:Related Image

Name of Parts[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Aluminum FramesA6N01SS-T5Anodize
Screw JointsScrew BoltSCM435Trivalent Chromate
Joint PlateSPCC

Specifications

Part Number-L
JFSC8-4040L-1200
Aluminum Extrusions with Built-in Joints - Screw Joint Type:Related Image
Part Number
JFSC5-2020L-[0-1800/0.5]
JFSC5-2020L-[1801-4000/0.5]
JFSC5-2020W-[100-1800/0.5]
JFSC5-2020W-[1801-4000/0.5]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSJoint Components Built-in Overall Length L
(mm)
4 Day(s) or more 6L (Left End Face only)0 ~ 1800
4 Day(s) or more 6L (Left End Face only)1801 ~ 4000
4 Day(s) or more 6W (Double End Face)100 ~ 1800
4 Day(s) or more 6W (Double End Face)1801 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Example

Aluminum Extrusions with Built-in Joints - Screw Joint Type:Related Image
 

Basic Information

Series Brackets for 5 Series (Extrusion Slot Width 6mm) Material A6N01SS-T5 Extrusion Series HFS
Extrusion No. 5-2020 Type Screw Joint Type

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)