• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hinge Bases - Center Fulcrum, 2 Point Mounting

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
HGCCB3-A12-W[3-6/1]-H[12-20/1]
HGCCB4-A12-W[3-6/1]-H[12-20/1]
HGCCB5-A19-W[5-11/1]-H[14-25/1]
HGCCB5-A22-W[5-14/1]-H[14-25/1]
HGCCB6-A19-W[5-11/1]-H[14-25/1]
HGCCB6-A22-W[5-14/1]-H[14-25/1]
HGCCB8-A19-W[6-11/1]-H[17-25/1]
HGCCB8-A22-W[6-14/1]-H[17-25/1]
HGCCB10-A22-W[10-12/1]-H[17-30/1]
HGCCB10-A25-W[10-15/1]-H[17-30/1]
HGCCB12-A22-W[10-12/1]-H[22-35/1]
HGCCB12-A25-W[10-15/1]-H[22-35/1]
HGCCB13-A25-W[10-15/1]-H[22-35/1]
HGCCB14-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCB15-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCB16-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCB20-A38-W[15-25/1]-H[28-45/1]
HGCCB25-A38-W[15-45/1]-H[36-50/1]
HGCCJB3-A12-W[3-6/1]-H[12-20/1]
HGCCJB4-A12-W[3-6/1]-H[12-20/1]
HGCCJB5-A19-W[5-11/1]-H[14-25/1]
HGCCJB5-A22-W[5-14/1]-H[14-25/1]
HGCCJB6-A19-W[5-11/1]-H[14-25/1]
HGCCJB6-A22-W[5-14/1]-H[14-25/1]
HGCCJB8-A19-W[6-11/1]-H[17-25/1]
HGCCJB8-A22-W[6-14/1]-H[17-25/1]
HGCCJB10-A22-W[10-12/1]-H[17-30/1]
HGCCJB10-A25-W[10-15/1]-H[17-30/1]
HGCCJB12-A22-W[10-12/1]-H[22-35/1]
HGCCJB12-A25-W[10-15/1]-H[22-35/1]
HGCCJB13-A25-W[10-15/1]-H[22-35/1]
HGCCJB14-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCJB15-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCJB16-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCJB20-A38-W[15-25/1]-H[28-45/1]
HGCCJB25-A38-W[15-45/1]-H[36-50/1]
HGCCJM3-A12-W[3-6/1]-H[12-20/1]
HGCCJM4-A12-W[3-6/1]-H[12-20/1]
HGCCJM5-A19-W[5-11/1]-H[14-25/1]
HGCCJM5-A22-W[5-14/1]-H[14-25/1]
HGCCJM6-A19-W[5-11/1]-H[14-25/1]
HGCCJM6-A22-W[5-14/1]-H[14-25/1]
HGCCJM8-A19-W[6-11/1]-H[17-25/1]
HGCCJM8-A22-W[6-14/1]-H[17-25/1]
HGCCJM10-A22-W[10-12/1]-H[17-30/1]
HGCCJM10-A25-W[10-15/1]-H[17-30/1]
HGCCJM12-A22-W[10-12/1]-H[22-35/1]
HGCCJM12-A25-W[10-15/1]-H[22-35/1]
HGCCJM13-A25-W[10-15/1]-H[22-35/1]
HGCCJM14-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCJM15-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCJM16-A30-W[12-20/1]-H[26-40/1]
HGCCJM20-A38-W[15-25/1]-H[28-45/1]
HGCCJM25-A38-W[15-45/1]-H[36-50/1]
HGCCJS3-A12-W[3-6/1]-H[12-20/1]
HGCCJS4-A12-W[3-6/1]-H[12-20/1]
HGCCJS5-A19-W[5-11/1]-H[14-25/1]
HGCCJS5-A22-W[5-14/1]-H[14-25/1]
HGCCJS6-A19-W[5-11/1]-H[14-25/1]
HGCCJS6-A22-W[5-14/1]-H[14-25/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSShape Material Surface Treatment Hole Dia. D
(Ø)
Dimension (Lateral Direction) A
(mm)
Width Dimension W
(mm)
H
(mm)
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide3123 ~ 612 ~ 20
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide4123 ~ 612 ~ 20
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide5195 ~ 1114 ~ 25
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide5225 ~ 1414 ~ 25
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide6195 ~ 1114 ~ 25
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide6225 ~ 1414 ~ 25
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide8196 ~ 1117 ~ 25
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide8226 ~ 1417 ~ 25
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide102210 ~ 1217 ~ 30
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide102510 ~ 1517 ~ 30
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide122210 ~ 1222 ~ 35
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide122510 ~ 1522 ~ 35
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide132510 ~ 1522 ~ 35
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide143012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide153012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide163012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide203815 ~ 2528 ~ 45
7 Day(s) or more 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide253815 ~ 4536 ~ 50
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide3123 ~ 612 ~ 20
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide4123 ~ 612 ~ 20
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide5195 ~ 1114 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide5225 ~ 1414 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide6195 ~ 1114 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide6225 ~ 1414 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide8196 ~ 1117 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide8226 ~ 1417 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide102210 ~ 1217 ~ 30
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide102510 ~ 1517 ~ 30
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide122210 ~ 1222 ~ 35
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide122510 ~ 1522 ~ 35
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide132510 ~ 1522 ~ 35
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide143012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide153012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide163012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide203815 ~ 2528 ~ 45
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide253815 ~ 4536 ~ 50
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating3123 ~ 612 ~ 20
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating4123 ~ 612 ~ 20
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating5195 ~ 1114 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating5225 ~ 1414 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating6195 ~ 1114 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating6225 ~ 1414 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating8196 ~ 1117 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating8226 ~ 1417 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating102210 ~ 1217 ~ 30
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating102510 ~ 1517 ~ 30
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating122210 ~ 1222 ~ 35
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating122510 ~ 1522 ~ 35
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating132510 ~ 1522 ~ 35
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating143012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating153012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating163012 ~ 2026 ~ 40
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating203815 ~ 2528 ~ 45
7 Day(s) or more 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating253815 ~ 4536 ~ 50
7 Day(s) or more 10U-ShapedSUS304Not Provided3123 ~ 612 ~ 20
7 Day(s) or more 10U-ShapedSUS304Not Provided4123 ~ 612 ~ 20
7 Day(s) or more 10U-ShapedSUS304Not Provided5195 ~ 1114 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-ShapedSUS304Not Provided5225 ~ 1414 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-ShapedSUS304Not Provided6195 ~ 1114 ~ 25
7 Day(s) or more 10U-ShapedSUS304Not Provided6225 ~ 1414 ~ 25

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Hinge Base Mounting Position Standard

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)