• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hinge Bases - A Compact

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
HGAAB3-W[3-6/1]-H[14-20/1]
HGAAB4-W[3-6/1]-H[14-20/1]
HGAAB5-W[4-10/1]-H[16-25/1]
HGAAB6-W[5-10/1]-H[19-25/1]
HGAAB8-W[6-16/1]-H[25-30/1]
HGAAB10-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGAAB12-W[8-16/1]-H[27-35/1]
HGAAB13-W[12-20/1]-H[28-35/1]
HGAAB14-W[12-20/1]-H[35-40/1]
HGAAB15-W[12-20/1]-H[35-40/1]
HGAAB16-W[12-20/1]-H[35-40/1]
HGAAB20-W[15-25/1]-H[39-45/1]
HGAAB25-W[20-25/1]-H[40-45/1]
HGAAJB3-W[3-6/1]-H[16-20/1]
HGAAJB4-W[3-10/1]-H[16-20/1]
HGAAJB5-W[4-12/1]-H[18-25/1]
HGAAJB6-W[5-12/1]-H[19-25/1]
HGAAJB8-W[6-18/1]-H[25-30/1]
HGAAJB10-W[8-25/1]-H[26-35/1]
HGAAJB12-W[8-25/1]-H[27-35/1]
HGAAJB13-W[8-25/1]-H[27-35/1]
HGAAJB14-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJB15-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJB16-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJB20-W[15-25/1]-H[36-45/1]
HGAAJB25-W[15-25/1]-H[40-45/1]
HGAAJM3-W[3-6/1]-H[16-20/1]
HGAAJM4-W[3-10/1]-H[16-20/1]
HGAAJM5-W[4-12/1]-H[18-25/1]
HGAAJM6-W[5-12/1]-H[19-25/1]
HGAAJM8-W[6-18/1]-H[25-30/1]
HGAAJM10-W[8-25/1]-H[26-35/1]
HGAAJM12-W[8-25/1]-H[27-35/1]
HGAAJM13-W[8-25/1]-H[27-35/1]
HGAAJM14-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJM15-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJM16-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJM20-W[15-25/1]-H[36-45/1]
HGAAJM25-W[15-25/1]-H[40-45/1]
HGAAJS3-W[3-6/1]-H[16-20/1]
HGAAJS4-W[3-10/1]-H[16-20/1]
HGAAJS5-W[4-12/1]-H[18-25/1]
HGAAJS6-W[5-12/1]-H[19-25/1]
HGAAJS8-W[6-18/1]-H[25-30/1]
HGAAJS10-W[8-25/1]-H[26-35/1]
HGAAJS12-W[8-25/1]-H[27-35/1]
HGAAJS13-W[8-25/1]-H[27-35/1]
HGAAJS14-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJS15-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJS16-W[12-25/1]-H[31-40/1]
HGAAJS20-W[15-25/1]-H[36-45/1]
HGAAJS25-W[15-25/1]-H[40-45/1]
HGHAB3-W[3-6/1]-H[11-20/1]
HGHAB4-W[3-6/1]-H[11-20/1]
HGHAB5-W[4-10/1]-H[12-25/1]
HGHAB6-W[5-10/1]-H[12-25/1]
HGHAB8-W[6-15/1]-H[16-30/1]
HGHAB10-W[8-15/1]-H[16-35/1]
HGHAB12-W[8-15/1]-H[18-35/1]
HGHAB13-W[12-18/1]-H[20-35/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSShape Material Surface Treatment Hole Dia. D
(Ø)
Size Width Dimension W
(mm)
H
(mm)
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide3A Compact3 ~ 614 ~ 20
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide4A Compact3 ~ 614 ~ 20
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide5A Compact4 ~ 1016 ~ 25
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide6A Compact5 ~ 1019 ~ 25
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide8A Compact6 ~ 1625 ~ 30
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide10A Compact8 ~ 1626 ~ 35
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide12A Compact8 ~ 1627 ~ 35
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide13A Compact12 ~ 2028 ~ 35
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide14A Compact12 ~ 2035 ~ 40
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide15A Compact12 ~ 2035 ~ 40
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide16A Compact12 ~ 2035 ~ 40
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide20A Compact15 ~ 2539 ~ 45
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide25A Compact20 ~ 2540 ~ 45
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide3A Compact3 ~ 616 ~ 20
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide4A Compact3 ~ 1016 ~ 20
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide5A Compact4 ~ 1218 ~ 25
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide6A Compact5 ~ 1219 ~ 25
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide8A Compact6 ~ 1825 ~ 30
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide10A Compact8 ~ 2526 ~ 35
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide12A Compact8 ~ 2527 ~ 35
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide13A Compact8 ~ 2527 ~ 35
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide14A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide15A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide16A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide20A Compact15 ~ 2536 ~ 45
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide25A Compact15 ~ 2540 ~ 45
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating3A Compact3 ~ 616 ~ 20
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating4A Compact3 ~ 1016 ~ 20
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating5A Compact4 ~ 1218 ~ 25
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating6A Compact5 ~ 1219 ~ 25
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating8A Compact6 ~ 1825 ~ 30
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating10A Compact8 ~ 2526 ~ 35
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating12A Compact8 ~ 2527 ~ 35
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating13A Compact8 ~ 2527 ~ 35
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating14A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating15A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating16A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating20A Compact15 ~ 2536 ~ 45
7 Day(s) 10U-Shaped[S45C] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating25A Compact15 ~ 2540 ~ 45
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided3A Compact3 ~ 616 ~ 20
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided4A Compact3 ~ 1016 ~ 20
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided5A Compact4 ~ 1218 ~ 25
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided6A Compact5 ~ 1219 ~ 25
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided8A Compact6 ~ 1825 ~ 30
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided10A Compact8 ~ 2526 ~ 35
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided12A Compact8 ~ 2527 ~ 35
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided13A Compact8 ~ 2527 ~ 35
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided14A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided15A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided16A Compact12 ~ 2531 ~ 40
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided20A Compact15 ~ 2536 ~ 45
7 Day(s) 10U-ShapedSUS304Not Provided25A Compact15 ~ 2540 ~ 45
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide3A, H Compact3 ~ 611 ~ 20
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide4A, H Compact3 ~ 611 ~ 20
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide5A, H Compact4 ~ 1012 ~ 25
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide6A, H Compact5 ~ 1012 ~ 25
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide8A, H Compact6 ~ 1516 ~ 30
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide10A, H Compact8 ~ 1516 ~ 35
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide12A, H Compact8 ~ 1518 ~ 35
7 Day(s) 10T-Shaped[S45C] S45C EquivalentBlack Oxide13A, H Compact12 ~ 1820 ~ 35

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Hinge Base Mounting Position Standard

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)