• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stopper Blocks with UrethaneTypeUrethane[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
SBUBShore A90
(Natural Color)
S45CBlackening
SBUMElectroless Nickel Plating

Specifications

Part Number-A-H-T
SBUB-40-20-15

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
SBUB-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUB-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSSurface Treatment A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
7 Day(s) or more 6Black Oxide30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30
7 Day(s) or more 6Black Oxide40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30
7 Day(s) or more 6Electroless Nickel Plating30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30
7 Day(s) or more 6Electroless Nickel Plating40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30

Loading...

  1. 1

More Information

[ ! ]Urethane is baked.
[ ! ]Surface treatment of verge part between core block and urethane may be peeled off about 2~3mm from edge.
 

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)