• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locating Pins- Large Head

Locating Pins- Large Head:Related Image

Materials
No.
[ M ]Material [ S ]Surface Treatment [ H ]Hardness Type D Tolerance / Shape Code
(1) SKS3 Equivalent - Treated Hardness 60 ~ 63HRC JPRB B(Standard, m6)
PB
(Standard, p6)
TB
(Female Thread)
NB
(Male Thread)
(2) SKS3 Equivalent Hard Chrome Plating
Plating Thickness 3µm or More
Treated Hardness 60 ~ 63HRC
Plating Hardness 750HV~
GJPRB
(3) SUS304 Equivalent - - SJPRB
(4) SUS440C Equivalent - Treated Hardness 50 ~ 55HRC CJPRB
(5) SKS3 Equivalent Buffing Treated Hardness 60 ~ 63HRC MJPRB
(6) SKS3 Equivalent Hard Chrome Plating + Buffing
Plating Thickness 3µm or More
Treated Hardness 60 ~ 63HRC
Plating Hardness 750HV~
MGJPRB
(7) SUS440C Equivalent Buffing Treated Hardness 50 ~ 55HRC MCJPRB

Specifications

Part Number - P
         
Type   Shape   D
JPRB   B   10 - 12
MJPRB   TB   12 - 16
■Standard
Part Number D Dimension Tolerance P
Selection
L B C E
Type Shape Code D m6 p6
JPRB
GJPRB
SJPRB
CJPRB


(Buffed Product)
MJPRB
MGJPRB
MCJPRB

[ ! ]Applicable when D≥5.
B(m6)
PB(p6)
2 +0.008
+0.002
+0.012
+0.006
3 4                       4 3 0.5 3 0
3   4 5 6                   5 5 1
4 +0.012
+0.004
+0.020
+0.012
    5 6                   6 1 4
5       6 8                 10
6         8 10               8 5
8 +0.015
+0.006
+0.024
+0.015
          10 12 13           15 1.5
10             12 13 15         10 2
12 +0.018
+0.007
+0.029
+0.018
              13 15 16       6
13                 15 16       22 2
16                     20 25   3 7
20 +0.021
+0.008
+0.035
+0.022
                      25 30 30 15
■Female Thread
Part Number D Dimension
Tolerance g6
P
Selection
L B E M
(Coarse)
Type Shape Code D
JPRB
GJPRB
SJPRB
CJPRB


(Buffed Product)
MJPRB
MGJPRB
MCJPRB
TB 6 -0.004
-0.012
8 10               10 8 5 M3 5
6T 8 10               M2.6 4
8 -0.005
-0.014
  10 12 13           15 M5 8
8T   10 12 13           M4 6
10     12 13 15         10 M5 8
12 -0.006
-0.017
      13 15 16       6
13         15 16       22 M8 12
16             20 25   7
20 -0.007
-0.020
              25 30 30 15
[ ! ]Pins of D dimention with Ts have one size smaller thread diameter and larger wall thickness. (Actual D dimension is the number without "T".)
[ ! ]Note the strength of under-head part.>>P.1281 [ ! ]Please confirm pilot hole depth on >>P.1281.Holes may go through.
■Male Thread
Part Number D Dimension
Tolerance g6
P
Selection
L B E M
(Coarse)
Type Shape Code D
JPRB
GJPRB
SJPRB
CJPRB

(Buffed Product)
MJPRB
MGJPRB
MCJPRB
[ ! ]Applicable when D≥5.
NB 3 -0.002
-0.008
4 5 6                   5 5 3 M3
4 -0.004
-0.012
  5 6                   6 4 M4
5     6 8                 10 M5
6       8 10               8 5 M6
8 -0.005
-0.014
        10 12 13           15 M8
10           12 13 15         10 M10
12 -0.006
-0.017
            13 15 16       6 M12
16                   20 25   22 7 M16
20 -0.007
-0.020
                    25 30 30 15 M20

Alterations

Locating Pins- Large Head:Related Image

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
MCJPRBB5-[6,​8]
MCJPRBB6-[8,​10]
MCJPRBB8-[10,​12,​13]
MCJPRBB10-[12,​13,​15]
MCJPRBB12-[13,​15,​16]
MCJPRBB13-[15,​16]
MCJPRBB16-[20,​25]
MCJPRBB20-[25,​30]
MCJPRBNB5-[6,​8]
MCJPRBNB6-[8,​10]
MCJPRBNB8-[10,​12,​13]
MCJPRBNB10-[12,​13,​15]
MCJPRBNB12-[13,​15,​16]
MCJPRBNB16-[20,​25]
MCJPRBNB20-[25,​30]
MCJPRBPB5-[6,​8]
MCJPRBPB6-[8,​10]
MCJPRBPB8-[10,​12,​13]
MCJPRBPB10-[12,​13,​15]
MCJPRBPB12-[13,​15,​16]
MCJPRBPB13-[15,​16]
MCJPRBPB16-[20,​25]
MCJPRBPB20-[25,​30]
MCJPRBTB6-[8,​10]
MCJPRBTB6T-[8,​10]
MCJPRBTB8-[10,​12,​13]
MCJPRBTB8T-[10,​12,​13]
MCJPRBTB10-[12,​13,​15]
MCJPRBTB12-[13,​15,​16]
MCJPRBTB13-[15,​16]
MCJPRBTB16-[20,​25]
MCJPRBTB20-[25,​30]
MGJPRBB5-[6,​8]
MGJPRBB6-[8,​10]
MGJPRBB8-[10,​12,​13]
MGJPRBB10-[12,​13,​15]
MGJPRBB12-[13,​15,​16]
MGJPRBB13-[15,​16]
MGJPRBB16-[20,​25]
MGJPRBB20-[25,​30]
MGJPRBNB5-[6,​8]
MGJPRBNB6-[8,​10]
MGJPRBNB8-[10,​12,​13]
MGJPRBNB10-[12,​13,​15]
MGJPRBNB12-[13,​15,​16]
MGJPRBNB16-[20,​25]
MGJPRBNB20-[25,​30]
MGJPRBPB5-[6,​8]
MGJPRBPB6-[8,​10]
MGJPRBPB8-[10,​12,​13]
MGJPRBPB10-[12,​13,​15]
MGJPRBPB12-[13,​15,​16]
MGJPRBPB13-[15,​16]
MGJPRBPB16-[20,​25]
MGJPRBPB20-[25,​30]
MGJPRBTB6-[8,​10]
MGJPRBTB6T-[8,​10]
MGJPRBTB8-[10,​12,​13]
MGJPRBTB8T-[10,​12,​13]
MGJPRBTB10-[12,​13,​15]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSSurface Treatment Steel Type Type of Stainless Steel Locating Side Outer Dia. P (Ø)
(mm)
Mounting Side Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Side Tolerance Mounting Section Length L
(mm)
Locating Section Length B
(mm)
Taper Length E
(mm)
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent6 ~ 85m61064
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent8 ~ 106m61085
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent10 ~ 138m61585
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent12 ~ 1510m615105
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent13 ~ 1612m615106
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent15 ~ 1613m622106
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent20 ~ 2516m622107
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent25 ~ 3020m630157
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent6 ~ 85g61064
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent8 ~ 106g61085
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent10 ~ 138g61585
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent12 ~ 1510g615105
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent13 ~ 1612g615106
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent20 ~ 2516g622107
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent25 ~ 3020g630157
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent6 ~ 85p61064
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent8 ~ 106p61085
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent10 ~ 138p61585
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent12 ~ 1510p615105
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent13 ~ 1612p615106
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent15 ~ 1613p622106
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent20 ~ 2516p622107
5 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent25 ~ 3020p630157
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent8 ~ 106g61085
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent8 ~ 106Tg61085
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent10 ~ 138g61585
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent10 ~ 138Tg61585
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent12 ~ 1510g615105
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent13 ~ 1612g615106
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent15 ~ 1613g622106
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent20 ~ 2516g622107
7 Day(s) 10Buffed-SUS440C Equivalent25 ~ 3020g630157
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-6 ~ 85m61064
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-8 ~ 106m61085
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-10 ~ 138m61585
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-12 ~ 1510m615105
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-13 ~ 1612m615106
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-15 ~ 1613m622106
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-20 ~ 2516m622107
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-25 ~ 3020m630157
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-6 ~ 85g61064
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-8 ~ 106g61085
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-10 ~ 138g61585
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-12 ~ 1510g615105
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-13 ~ 1612g615106
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-20 ~ 2516g622107
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-25 ~ 3020g630157
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-6 ~ 85p61064
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-8 ~ 106p61085
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-10 ~ 138p61585
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-12 ~ 1510p615105
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-13 ~ 1612p615106
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-15 ~ 1613p622106
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-20 ~ 2516p622107
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-25 ~ 3020p630157
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-8 ~ 106g61085
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-8 ~ 106Tg61085
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-10 ~ 138g61585
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-10 ~ 138Tg61585
7 Day(s) 10[Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating (Plating Thickness 3µm or more)SKS3 Equivalent-12 ~ 1510g615105

Loading...กำลังโหลด …

Price list

Locating Pins- Large Head:Related Image
Locating Pins- Large Head:Related Image
Locating Pins- Large Head:Related Image
Volume Discount Rate P.87
Qty. 1~19 20~34 35~49 50~99
Rate Unit Price 5% 10% 18%

Lead Time

Locating Pins- Large Head:Related Image

More Information

Locating Pins- Large Head:Related Image
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Basic Shape Large Head Insertion Guide Tip Shape Round Insertion Guide Tip Type Tapered
Insertion Guide Specifications Not Provided Mounting Side Shape Threaded Heat Treatment Directly Quenching
Material Steel Locating Side O.D. Tolerance 0/-0.01 Dimension Configurable Type P Configurable

Additional Products in this Category

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)