• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Aluminum Frames - Angles

Aluminum Frames - Angles

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
HFHL100100-6-[50-2000/1]
HFHL150150-6-[50-2000/1]
HFHL1530-2-[50-2000/1]
HFHL2020-2-[50-2000/1]
HFHL2020-3-[50-2000/1]
HFHL2040-2-[50-2000/1]
HFHL2040-3-[50-2000/1]
HFHL2525-3-[50-2000/1]
HFHL2550-3-[50-2000/1]
HFHL3030-2-[50-2000/1]
HFHL3030-3-[50-2000/1]
HFHL3030-5-[50-2000/1]
HFHL4040-2-[50-2000/1]
HFHL4040-3-[50-2000/1]
HFHL4040-5-[50-2000/1]
HFHL5050-3-[50-2000/1]
HFHL6060-5-[50-2000/1]
HFHL7575-6-[50-2000/1]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSThickness T
(mm)
Length A
(mm)
Length B
(mm)
Overall Length L
(mm)
3 Day(s) or more 6610010050 ~ 2000
3 Day(s) or more 6615015050 ~ 2000
3 Day(s) or more 62153050 ~ 2000
3 Day(s) or more 62202050 ~ 2000
3 Day(s) or more 63202050 ~ 2000
3 Day(s) or more 62204050 ~ 2000
3 Day(s) or more 63204050 ~ 2000
3 Day(s) or more 63252550 ~ 2000
3 Day(s) or more 63255050 ~ 2000
3 Day(s) or more 62303050 ~ 2000
3 Day(s) or more 63303050 ~ 2000
3 Day(s) or more 65303050 ~ 2000
3 Day(s) or more 62404050 ~ 2000
3 Day(s) or more 63404050 ~ 2000
3 Day(s) or more 65404050 ~ 2000
3 Day(s) or more 63505050 ~ 2000
3 Day(s) or more 65606050 ~ 2000
3 Day(s) or more 66757550 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Angles

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)