• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

One-Touch Couplings - Male Connectors - Outlined with Hex

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
MJCNLS4-1
MJCNLS4-2
MJCNLS4-M5
MJCNLS6-1
MJCNLS6-2
MJCNLS6-3
MJCNLS6-M5
MJCNLS8-1
MJCNLS8-2
MJCNLS8-3
MJCNLS10-1
MJCNLS10-2
MJCNLS10-3
MJCNLS10-4
MJCNLS12-2
MJCNLS12-3
MJCNLS12-4
MSCNL4-1
MSCNL4-2
MSCNL4-M5
MSCNL6-1
MSCNL6-2
MSCNL6-3
MSCNL6-M5
MSCNL8-1
MSCNL8-2
MSCNL8-3
MSCNL10-1
MSCNL10-2
MSCNL10-3
MSCNL10-4
MSCNL12-2
MSCNL12-3
MSCNL12-4
MSCNL16-3
MSCNL16-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Fluid Thread Material Seal Material Operating Temperature Range
(°C)
Tube Outer Dia. D
(Ø)
Connection Screw Nominal
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6041(R1/8)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6042(R1/4)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~604M5
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6061(R1/8)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6062(R1/4)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6063(R3/8)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~606M5
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6081(R1/8)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6082(R1/4)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~6083(R3/8)
Available 3 Day(s) or more Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60101(R1/8)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60102(R1/4)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60103(R3/8)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60104(R1/2)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60122(R1/4)
Available 3 Day(s) or more Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60123(R3/8)
Available Same day Water / Air[SUS303, SUS304] SUS304Fluororubber-15~60124(R1/2)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6041(R1/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6042(R1/4)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~604M5
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6061(R1/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6062(R1/4)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6063(R3/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~606M5
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6081(R1/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6082(R1/4)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~6083(R3/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60101(R1/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60102(R1/4)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60103(R3/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60104(R1/2)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60122(R1/4)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60123(R3/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60124(R1/2)
Available 3 Day(s) or more Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60163(R3/8)
Available Same day Air[Standard (Brass)] C3604 (Brass)[Standard (NBR Nitrile Rubber )] Nitrile Rubber0~60164(R1/2)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mounting, Direction Body Material PBT (Polybutylene Terephthalate)
Application Standard, Mini Screw Mounting, Direction Male Connectors

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)