• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Anti-vibration Rubber Mounts/Both Ends Threaded

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
BGOMA12160
BGOMA15150
BGOMA20150
BGOMA20200
BGOMA25180
BGOMA25270
BGOMA30180
BGOMA30260
BGOMA35260
BGOMA40250
BGOMAC12160
BGOMAC15150
BGOMAC20150
BGOMAC20200
BGOMAC25180
BGOMAC25270
BGOMAC30180
BGOMAC30260
BGOMAC35260
BGOMAC40250
BGOMAL12160
BGOMAL15150
BGOMAL20150
BGOMAL20200
BGOMAL25180
BGOMAL25270
BGOMAL30180
BGOMAL30260
BGOMAL35260
BGOMAL40250
BGOMAS12160
BGOMAS15150
BGOMAS20150
BGOMAS20200
BGOMAS25180
BGOMAS25270
BGOMAS30180
BGOMAS30260
BGOMAS35260
BGOMAS40250
BGOMP20150
BGOMP20200
BGOMP25180
BGOMP25270
BGOMP30180
BGOMP30260
BGOMP35260
BGOMP40250
BGOMPC20150
BGOMPC20200
BGOMPC25180
BGOMPC25270
BGOMPC30180
BGOMPC30260
BGOMPC35260
BGOMPC40250
BGOMPL20150
BGOMPL20200
BGOMPL25180
BGOMPL25270
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSMaximum Operating Load
(N)
Properties Connection Type Connecting Screw M Height H
(mm)
Spring Constant
(N/mm)
Hardness
(Shore A)
Material Operating Temperature Range
(°C)
Body Color Working Load
(N)
Outer Dia. D
(Ø)
Available Same day 678Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M5] 5164160Natural Rubber-30~60Black30~7812
Available Same day 6130Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M5] 5157460Natural Rubber-30~60Black59~13015
Available Same day 6160Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 61513060Natural Rubber-30~60Black98~16020
Available Same day 698Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 6207860Natural Rubber-30~60Black59~9820
Available Same day 6250Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 61820060Natural Rubber-30~60Black128~25025
Available Same day 6160Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 6279360Natural Rubber-30~60Black88~16025
Available Same day 6450Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 81831060Natural Rubber-30~60Black226~45030
Available 3 Day(s) or more 6300Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82614060Natural Rubber-30~60Black147~30030
Available Same day 6490Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82624060Natural Rubber-30~60Black245~49035
Available Same day 6930Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82534060Natural Rubber-30~60Black363~93040
Available 3 Day(s) or more 678Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M5] 5164160[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black30~7812
Available Same day 6130Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M5] 5157460[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black59~13015
Available Same day 6160Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 61513060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black98~16020
Available 3 Day(s) or more 698Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 6207860[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black59~9820
Available 3 Day(s) or more 6250Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 61820060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black128~25025
Available 3 Day(s) or more 6160Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 6279360[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black88~16025
Available Same day 6450Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 81831060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black226~45030
Available 3 Day(s) or more 6300Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82614060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black147~30030
Available 3 Day(s) or more 6490Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82624060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black245~49035
Available 3 Day(s) or more 6930Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82534060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black363~93040
Available 3 Day(s) or more 647Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M5] 5162545Natural Rubber-30~60Black18~4712
Available 3 Day(s) or more 676Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M5] 5154445Natural Rubber-30~60Black35~7615
Available Same day 694Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 6157645Natural Rubber-30~60Black59~9420
Available 3 Day(s) or more 659Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 6204745Natural Rubber-30~60Black35~5920
Available 3 Day(s) or more 6150Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 61812045Natural Rubber-30~60Black76~15025
Available 3 Day(s) or more 694Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 6275645Natural Rubber-30~60Black53~9425
Available Same day 6270Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 81819045Natural Rubber-30~60Black138~27030
Available Same day 6183Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 8268645Natural Rubber-30~60Black93~18330
Available Same day 6290Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82614045Natural Rubber-30~60Black147~29035
Available Same day 6560Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82521045Natural Rubber-30~60Black218~56040
Available 3 Day(s) or more 678Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M5] 5164160Natural Rubber-30~60Black30~7812
Available 3 Day(s) or more 6130Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M5] 5157460Natural Rubber-30~60Black59~13015
Available Same day 6160Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 61513060Natural Rubber-30~60Black98~16020
Available Same day 6300Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 62014060Natural Rubber-30~60Black147~30020
Available 3 Day(s) or more 698Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 6187860Natural Rubber-30~60Black59~9825
Available Same day 6490Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M6] 62724060Natural Rubber-30~60Black245~49025
Available 3 Day(s) or more 6250Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 81820060Natural Rubber-30~60Black128~25030
Available 3 Day(s) or more 6930Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82634060Natural Rubber-30~60Black363~93030
Available 3 Day(s) or more 6160Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 8269360Natural Rubber-30~60Black88~16035
Available 3 Day(s) or more 6450Weather Resistance / Water ResistanceBoth Ends Threaded Studs[M8] 82531060Natural Rubber-30~60Black226~45040
Available Same day 6160Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 61513060Natural Rubber-30~60Black98~16020
Available Same day 698Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 6207860Natural Rubber-30~60Black59~9820
Available 3 Day(s) or more 6250Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 61820060Natural Rubber-30~60Black128~25025
Available 3 Day(s) or more 6160Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 6279360Natural Rubber-30~60Black88~16025
Available 3 Day(s) or more 6450Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M8] 81831060Natural Rubber-30~60Black226~45030
Available 3 Day(s) or more 6300Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M8] 82614060Natural Rubber-30~60Black147~30030
Available 3 Day(s) or more 6490Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M8] 82624060Natural Rubber-30~60Black245~49035
Available Same day 6930Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M8] 82534060Natural Rubber-30~60Black363~93040
Available 3 Day(s) or more 6160Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 61513060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black98~16020
Available 3 Day(s) or more 698Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 6207860[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black59~9820
Available 3 Day(s) or more 6250Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 61820060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black128~25025
Available 3 Day(s) or more 6160Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 6279360[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black88~16025
Available Same day 6450Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M8] 81831060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black226~45030
Available 3 Day(s) or more 6300Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M8] 82614060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black147~30030
Available 3 Day(s) or more 6490Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M8] 82624060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black245~49035
Available 3 Day(s) or more 6930Durability / Weather Resistance / Water Resistance / Oil Resistance / Ozone Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M8] 82534060[Chloroprene] Chloroprene Rubber-20~70Black363~93040
Available 3 Day(s) or more 694Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 6157645Natural Rubber-30~60Black59~9420
Available 3 Day(s) or more 659Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 6204745Natural Rubber-30~60Black35~5920
Available 3 Day(s) or more 6150Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 61812045Natural Rubber-30~60Black76~15025
Available 3 Day(s) or more 694Weather Resistance / Water Resistance[Threaded Studs, Plate Mounts] Threaded Studs, Plate Mount[M6] 6275645Natural Rubber-30~60Black53~9425

Loading...

Basic Information

Type Antivibration Rubber Applications Vibration Damping Antivibration Rubber Type Round Shape

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)