• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Rubber Magnets - Standard Type (Part Numbers)

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
HXR0.4
HXR0.6
HXR1.0
HXR2.0
HXR3.0
HXT0.4
HXT0.6
HXT1.0
HXT2.0
HXT3.0
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSMagnet Type (Material) Thickness T
(mm)
Available Same day 6Isotropic Ferrite Rubber Magnet0.4
Available Same day 6Isotropic Ferrite Rubber Magnet0.6
Available Same day 6Isotropic Ferrite Rubber Magnet1.0
Available 3 Day(s) or more 6Isotropic Ferrite Rubber Magnet2.0
Available Same day 6Isotropic Ferrite Rubber Magnet3.0
Available 3 Day(s) or more 6Anisotropic Ferrite Rubber Magnet0.4
Available 3 Day(s) or more 6Anisotropic Ferrite Rubber Magnet0.6
Available Same day 6Anisotropic Ferrite Rubber Magnet1.0
Available Same day 6Anisotropic Ferrite Rubber Magnet2.0
Available Same day 6Anisotropic Ferrite Rubber Magnet3.0

Loading...

  1. 1

Basic Information

Attraction Type Standard Type

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)