• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Metal Washers - with Selectable Shape

Metal Washers - with Selectable Shape

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

The shape is selectable to suit the current application.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
KWSB-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSB-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSB-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSC-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSC-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSM-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSM-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSS-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSS-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSI.D. Shape Outer Dia. D
(mm)
I.D.
(mm)
Thickness/Length
(mm)
Material Surface Treatment O.D. Tolerance I.D. Tolerance Shape X
(mm)
5 Day(s) 6Slotted Hole, Notched10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack Oxide±0.3±0.3Shape A-
5 Day(s) 6Slotted Hole, Notched21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack Oxide±0.3±0.3Shape A-
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack Oxide0~-0.2+0.3~+0.1Shape B4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack Oxide0~-0.2+0.3~+0.1Shape B4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack OxideNot Specified+0.3~+0.1Shape C4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack OxideNot Specified+0.3~+0.1Shape C4 ~ 48
5 Day(s) 62-Hole10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack Oxide0~-0.2Not SpecifiedShape D4 ~ 48
5 Day(s) 62-Hole21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack Oxide0~-0.2Not SpecifiedShape D4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack Oxide0~-0.2Not SpecifiedShape E4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentBlack Oxide0~-0.2Not SpecifiedShape E4 ~ 48
5 Day(s) 6Slotted Hole, Notched10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot Provided±0.3±0.3Shape A-
5 Day(s) 6Slotted Hole, Notched21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot Provided±0.3±0.3Shape A-
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot Provided0~-0.2+0.3~+0.1Shape B4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot Provided0~-0.2+0.3~+0.1Shape B4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot ProvidedNot Specified+0.3~+0.1Shape C4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot ProvidedNot Specified+0.3~+0.1Shape C4 ~ 48
5 Day(s) 62-Hole10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot Provided0~-0.2Not SpecifiedShape D4 ~ 48
5 Day(s) 62-Hole21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot Provided0~-0.2Not SpecifiedShape D4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot Provided0~-0.2Not SpecifiedShape E4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentNot Provided0~-0.2Not SpecifiedShape E4 ~ 48
5 Day(s) 6Slotted Hole, Notched10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating±0.3±0.3Shape A-
5 Day(s) 6Slotted Hole, Notched21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating±0.3±0.3Shape A-
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating0~-0.2+0.3~+0.1Shape B4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating0~-0.2+0.3~+0.1Shape B4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel PlatingNot Specified+0.3~+0.1Shape C4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel PlatingNot Specified+0.3~+0.1Shape C4 ~ 48
5 Day(s) 62-Hole10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating0~-0.2Not SpecifiedShape D4 ~ 48
5 Day(s) 62-Hole21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating0~-0.2Not SpecifiedShape D4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating0~-0.2Not SpecifiedShape E4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Steel] S45C EquivalentElectroless Nickel Plating0~-0.2Not SpecifiedShape E4 ~ 48
5 Day(s) 6Slotted Hole, Notched10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not Provided±0.3±0.3Shape A-
5 Day(s) 6Slotted Hole, Notched21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not Provided±0.3±0.3Shape A-
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not Provided0~-0.2+0.3~+0.1Shape B4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not Provided0~-0.2+0.3~+0.1Shape B4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedNot Specified+0.3~+0.1Shape C4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not ProvidedNot Specified+0.3~+0.1Shape C4 ~ 48
5 Day(s) 62-Hole10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not Provided0~-0.2Not SpecifiedShape D4 ~ 48
5 Day(s) 62-Hole21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not Provided0~-0.2Not SpecifiedShape D4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not Provided0~-0.2Not SpecifiedShape E4 ~ 48
5 Day(s) 6Straight21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Stainless Steel] SUS304Not Provided0~-0.2Not SpecifiedShape E4 ~ 48

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shape Straight Thickness / Length Tolerance ±0.1 Sale Type Single Item
Dimension Configuration Type Dimension Configurable Type Hardness(HRC) No Hardened Accuracy Standard Grade

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)