• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lift Pins

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
LPCE3-[15-120/1]
LPCE4-[15-120/1]
LPCE5-[15-120/1]
LPCE6-[15-120/1]
LPCE8-[20-120/1]
LPCE10-[20-120/1]
LPEPK3-25
LPEPK3-50
LPEPK3-75
LPEPK3-100
LPEPK3-120
LPEPK4-25
LPEPK4-50
LPEPK4-75
LPEPK4-100
LPEPK4-120
LPEPK5-25
LPEPK5-50
LPEPK5-75
LPEPK5-100
LPEPK5-120
LPEPK6-25
LPEPK6-50
LPEPK6-75
LPEPK6-100
LPEPK6-120
LPFCE3-[15-120/1]-B[5-9/0.5]
LPFCE4-[15-120/1]-B[6.5-12/0.5]
LPFCE5-[15-120/1]-B[8-15/0.5]
LPFCE6-[15-120/1]-B[9.5-18/0.5]
LPFCE8-[20-120/1]-B[12.5-24/0.5]
LPFCE10-[20-120/1]-B[15.5-30/0.5]
LPFMC3-[15-120/1]-B[5-9/0.5]
LPFMC4-[15-120/1]-B[6.5-12/0.5]
LPFMC5-[15-120/1]-B[8-15/0.5]
LPFMC6-[15-120/1]-B[9.5-18/0.5]
LPFMC8-[20-120/1]-B[12.5-24/0.5]
LPFMC10-[20-120/1]-B[15.5-30/0.5]
LPFPK3-[15-120/1]-B[5-9/0.5]
LPFPK4-[15-120/1]-B[6.5-12/0.5]
LPFPK5-[15-120/1]-B[8-15/0.5]
LPFPK6-[15-120/1]-B[9.5-18/0.5]
LPFPK8-[20-120/1]-B[12.5-24/0.5]
LPFPK10-[20-120/1]-B[15.5-30/0.5]
LPMC3-[15-120/1]
LPMC4-[15-120/1]
LPMC5-[15-120/1]
LPMC6-[15-120/1]
LPMC8-[20-120/1]
LPMC10-[20-120/1]
LPPK3-[15-120/1]
LPPK4-[15-120/1]
LPPK5-[15-120/1]
LPPK6-[15-120/1]
LPPK8-[20-120/1]
LPPK10-[20-120/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial Shaft Dia. D
(Ø)
L Dimension
(mm)
Screw Length B
(mm)
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)315 ~ 120-
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)415 ~ 120-
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)515 ~ 120-
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)615 ~ 120-
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)820 ~ 120-
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)1020 ~ 120-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK325-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK350-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK375-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK3100-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK3120-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK425-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK450-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK475-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK4100-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK4120-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK525-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK550-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK575-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK5100-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK5120-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK625-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK650-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK675-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK6100-
Available 3 Day(s) or more 10PEEK6120-
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)315 ~ 1205 ~ 9
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)415 ~ 1206.5 ~ 12
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)515 ~ 1208 ~ 15
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)615 ~ 1209.5 ~ 18
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)820 ~ 12012.5 ~ 24
5 Day(s) or more 10Ceramic (Alumina 99)1020 ~ 12015.5 ~ 30
5 Day(s) or more 10MC Nylon315 ~ 1205 ~ 9
5 Day(s) or more 10MC Nylon415 ~ 1206.5 ~ 12
5 Day(s) or more 10MC Nylon515 ~ 1208 ~ 15
5 Day(s) or more 10MC Nylon615 ~ 1209.5 ~ 18
5 Day(s) or more 10MC Nylon820 ~ 12012.5 ~ 24
5 Day(s) or more 10MC Nylon1020 ~ 12015.5 ~ 30
5 Day(s) or more 10PEEK315 ~ 1205 ~ 9
5 Day(s) or more 10PEEK415 ~ 1206.5 ~ 12
5 Day(s) or more 10PEEK515 ~ 1208 ~ 15
5 Day(s) or more 10PEEK615 ~ 1209.5 ~ 18
5 Day(s) or more 10PEEK820 ~ 12012.5 ~ 24
5 Day(s) or more 10PEEK1020 ~ 12015.5 ~ 30
5 Day(s) or more 10MC Nylon315 ~ 120-
5 Day(s) or more 10MC Nylon415 ~ 120-
5 Day(s) or more 10MC Nylon515 ~ 120-
5 Day(s) or more 10MC Nylon615 ~ 120-
5 Day(s) or more 10MC Nylon820 ~ 120-
5 Day(s) or more 10MC Nylon1020 ~ 120-
5 Day(s) or more 10PEEK315 ~ 120-
5 Day(s) or more 10PEEK415 ~ 120-
5 Day(s) or more 10PEEK515 ~ 120-
5 Day(s) or more 10PEEK615 ~ 120-
5 Day(s) or more 10PEEK820 ~ 120-
5 Day(s) or more 10PEEK1020 ~ 120-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)