• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Oil-Free Ejector Leader Bushings -For High Temperature・Copper Alloy Type-

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
EGBPK13-13
EGBPK13-15
EGBPK16-15
EGBPK20-13
EGBPK20-15
EGBPK20-20
EGBPK25-15
EGBPK25-20
EGBPK30-20
EGBPK30-25
EGBPK35-25
EGBPK40-25
EGBPK40-30
EGBPK50-30
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSd (Inner diameter) ℓ (Dh6 section length)
(mm)
Available 5 Day(s) Fully Compliant1313
Available 5 Day(s) Fully Compliant1315
Available 5 Day(s) Fully Compliant1615
Same day Fully Compliant2013
Available 5 Day(s) Fully Compliant2015
Available 5 Day(s) Fully Compliant2020
Available 5 Day(s) Fully Compliant2515
Available Same day Fully Compliant2520
Same day Fully Compliant3020
Available 5 Day(s) Fully Compliant3025
Available 5 Day(s) Fully Compliant3525
Available 5 Day(s) Fully Compliant4025
Available 5 Day(s) Fully Compliant4030
Available 5 Day(s) Fully Compliant5030

Loading...

  1. 1

Basic Information

Category Copper alloy・Oil-free type Product type For high temperature use

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)