• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tension Links -Stroke Designation Type-

Tension Links -Stroke Designation Type-

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
TLD19-S[15-130/5]-E[25-235/5]-T[40-140/5]-TS[70-290/1]
TLD19-S[15-130/5]-E[25-235/5]-TC[41-139/1]-TS[70-290/1]
TLD19-S[15-130/5]-EC[26-234/1]-T[40-140/5]-TS[70-290/1]
TLD19-S[15-130/5]-EC[26-234/1]-TC[41-139/1]-TS[70-290/1]
TLD19-SC[16-129/1]-E[25-235/5]-T[40-140/5]-TS[70-290/1]
TLD19-SC[16-129/1]-E[25-235/5]-TC[41-139/1]-TS[70-290/1]
TLD19-SC[16-129/1]-EC[26-234/1]-T[40-140/5]-TS[70-290/1]
TLD19-SC[16-129/1]-EC[26-234/1]-TC[41-139/1]-TS[70-290/1]
TLD25-S[15-135/5]-E[25-245/5]-T[40-140/5]-TS[80-300/1]
TLD25-S[15-135/5]-E[25-245/5]-TC[41-139/1]-TS[80-300/1]
TLD25-S[15-135/5]-EC[26-244/1]-T[40-140/5]-TS[80-300/1]
TLD25-S[15-135/5]-EC[26-244/1]-TC[41-139/1]-TS[80-300/1]
TLD25-SC[16-134/1]-E[25-245/5]-T[40-140/5]-TS[80-300/1]
TLD25-SC[16-134/1]-E[25-245/5]-TC[41-139/1]-TS[80-300/1]
TLD25-SC[16-134/1]-EC[26-244/1]-T[40-140/5]-TS[80-300/1]
TLD25-SC[16-134/1]-EC[26-244/1]-TC[41-139/1]-TS[80-300/1]
TLD32-S[25-140/5]-E[25-275/5]-T[50-180/5]-TS[105-350/1]
TLD32-S[25-140/5]-E[25-275/5]-TC[51-179/1]-TS[105-350/1]
TLD32-S[25-140/5]-EC[26-274/1]-T[50-180/5]-TS[105-350/1]
TLD32-S[25-140/5]-EC[26-274/1]-TC[51-179/1]-TS[105-350/1]
TLD32-SC[26-139/1]-E[25-275/5]-T[50-180/5]-TS[105-350/1]
TLD32-SC[26-139/1]-E[25-275/5]-TC[51-179/1]-TS[105-350/1]
TLD32-SC[26-139/1]-EC[26-274/1]-T[50-180/5]-TS[105-350/1]
TLD32-SC[26-139/1]-EC[26-274/1]-TC[51-179/1]-TS[105-350/1]
TLD38-S[25-150/5]-E[30-295/5]-T[50-185/5]-TS[115-375/1]
TLD38-S[25-150/5]-E[30-295/5]-TC[51-184/1]-TS[115-375/1]
TLD38-S[25-150/5]-EC[29-294/1]-T[50-185/5]-TS[115-375/1]
TLD38-S[25-150/5]-EC[29-294/1]-TC[51-184/1]-TS[115-375/1]
TLD38-SC[26-149/1]-E[30-295/5]-T[50-185/5]-TS[115-375/1]
TLD38-SC[26-149/1]-E[30-295/5]-TC[51-184/1]-TS[115-375/1]
TLD38-SC[26-149/1]-EC[29-294/1]-T[50-185/5]-TS[115-375/1]
TLD38-SC[26-149/1]-EC[29-294/1]-TC[51-184/1]-TS[115-375/1]
TLDH19-S[15-130/5]-E[25-235/5]-T[40-140/5]-TS[70-290/1]
TLDH19-S[15-130/5]-E[25-235/5]-TC[41-139/1]-TS[70-290/1]
TLDH19-S[15-130/5]-EC[26-234/1]-T[40-140/5]-TS[70-290/1]
TLDH19-S[15-130/5]-EC[26-234/1]-TC[41-139/1]-TS[70-290/1]
TLDH19-SC[16-129/1]-E[25-235/5]-T[40-140/5]-TS[70-290/1]
TLDH19-SC[16-129/1]-E[25-235/5]-TC[41-139/1]-TS[70-290/1]
TLDH19-SC[16-129/1]-EC[26-234/1]-T[40-140/5]-TS[70-290/1]
TLDH19-SC[16-129/1]-EC[26-234/1]-TC[41-139/1]-TS[70-290/1]
TLDH25-S[15-135/5]-E[25-245/5]-T[40-140/5]-TS[80-300/1]
TLDH25-S[15-135/5]-E[25-245/5]-TC[41-139/1]-TS[80-300/1]
TLDH25-S[15-135/5]-EC[26-244/1]-T[40-140/5]-TS[80-300/1]
TLDH25-S[15-135/5]-EC[26-244/1]-TC[41-139/1]-TS[80-300/1]
TLDH25-SC[16-134/1]-E[25-245/5]-T[40-140/5]-TS[80-300/1]
TLDH25-SC[16-134/1]-E[25-245/5]-TC[41-139/1]-TS[80-300/1]
TLDH25-SC[16-134/1]-EC[26-244/1]-T[40-140/5]-TS[80-300/1]
TLDH25-SC[16-134/1]-EC[26-244/1]-TC[41-139/1]-TS[80-300/1]
TLDH32-S[25-140/5]-E[25-275/5]-T[50-180/5]-TS[105-350/1]
TLDH32-S[25-140/5]-E[25-275/5]-TC[51-179/1]-TS[105-350/1]
TLDH32-S[25-140/5]-EC[26-274/1]-T[50-180/5]-TS[105-350/1]
TLDH32-S[25-140/5]-EC[26-274/1]-TC[51-179/1]-TS[105-350/1]
TLDH32-SC[26-139/1]-E[25-275/5]-T[50-180/5]-TS[105-350/1]
TLDH32-SC[26-139/1]-E[25-275/5]-TC[51-179/1]-TS[105-350/1]
TLDH32-SC[26-139/1]-EC[26-274/1]-T[50-180/5]-TS[105-350/1]
TLDH32-SC[26-139/1]-EC[26-274/1]-TC[51-179/1]-TS[105-350/1]
TLDH38-S[25-150/5]-E[30-295/5]-T[50-185/5]-TS[115-375/1]
TLDH38-S[25-150/5]-E[30-295/5]-TC[51-184/1]-TS[115-375/1]
TLDH38-S[25-150/5]-EC[29-294/1]-T[50-185/5]-TS[115-375/1]
TLDH38-S[25-150/5]-EC[29-294/1]-TC[51-184/1]-TS[115-375/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSThickness
(mm)
A (Tension link width)
(mm)
S (Slotted hole pitch)
(mm)
E (Distance between two slotted holes)
(mm)
EC (E dimension alteration)
(mm)
SC (S dimension alteration)
(mm)
T (Slotted hole pitch)
(mm)
TC (T dimension alteration)
(mm)
TS (Pitch between two slotted holes)
(mm)
5 Day(s) or more 1091915 ~ 13025 ~ 235--40 ~ 140-70 ~ 290
5 Day(s) or more 1091915 ~ 13025 ~ 235---41 ~ 13970 ~ 290
5 Day(s) or more 1091915 ~ 130-26 ~ 234-40 ~ 140-70 ~ 290
5 Day(s) or more 1091915 ~ 130-26 ~ 234--41 ~ 13970 ~ 290
5 Day(s) or more 10919-25 ~ 235-16 ~ 12940 ~ 140-70 ~ 290
5 Day(s) or more 10919-25 ~ 235-16 ~ 129-41 ~ 13970 ~ 290
5 Day(s) or more 10919--26 ~ 23416 ~ 12940 ~ 140-70 ~ 290
5 Day(s) or more 10919--26 ~ 23416 ~ 129-41 ~ 13970 ~ 290
5 Day(s) or more 1092515 ~ 13525 ~ 245--40 ~ 140-80 ~ 300
5 Day(s) or more 1092515 ~ 13525 ~ 245---41 ~ 13980 ~ 300
5 Day(s) or more 1092515 ~ 135-26 ~ 244-40 ~ 140-80 ~ 300
5 Day(s) or more 1092515 ~ 135-26 ~ 244--41 ~ 13980 ~ 300
5 Day(s) or more 10925-25 ~ 245-16 ~ 13440 ~ 140-80 ~ 300
5 Day(s) or more 10925-25 ~ 245-16 ~ 134-41 ~ 13980 ~ 300
5 Day(s) or more 10925--26 ~ 24416 ~ 13440 ~ 140-80 ~ 300
5 Day(s) or more 10925--26 ~ 24416 ~ 134-41 ~ 13980 ~ 300
5 Day(s) or more 1093225 ~ 14025 ~ 275--50 ~ 180-105 ~ 350
5 Day(s) or more 1093225 ~ 14025 ~ 275---51 ~ 179105 ~ 350
5 Day(s) or more 1093225 ~ 140-26 ~ 274-50 ~ 180-105 ~ 350
5 Day(s) or more 1093225 ~ 140-26 ~ 274--51 ~ 179105 ~ 350
5 Day(s) or more 10932-25 ~ 275-26 ~ 13950 ~ 180-105 ~ 350
5 Day(s) or more 10932-25 ~ 275-26 ~ 139-51 ~ 179105 ~ 350
5 Day(s) or more 10932--26 ~ 27426 ~ 13950 ~ 180-105 ~ 350
5 Day(s) or more 10932--26 ~ 27426 ~ 139-51 ~ 179105 ~ 350
5 Day(s) or more 1093825 ~ 15030 ~ 295--50 ~ 185-115 ~ 375
5 Day(s) or more 1093825 ~ 15030 ~ 295---51 ~ 184115 ~ 375
5 Day(s) or more 1093825 ~ 150-29 ~ 294-50 ~ 185-115 ~ 375
5 Day(s) or more 1093825 ~ 150-29 ~ 294--51 ~ 184115 ~ 375
5 Day(s) or more 10938-30 ~ 295-26 ~ 14950 ~ 185-115 ~ 375
5 Day(s) or more 10938-30 ~ 295-26 ~ 149-51 ~ 184115 ~ 375
5 Day(s) or more 10938--29 ~ 29426 ~ 14950 ~ 185-115 ~ 375
5 Day(s) or more 10938--29 ~ 29426 ~ 149-51 ~ 184115 ~ 375
5 Day(s) or more 10161915 ~ 13025 ~ 235--40 ~ 140-70 ~ 290
5 Day(s) or more 10161915 ~ 13025 ~ 235---41 ~ 13970 ~ 290
5 Day(s) or more 10161915 ~ 130-26 ~ 234-40 ~ 140-70 ~ 290
5 Day(s) or more 10161915 ~ 130-26 ~ 234--41 ~ 13970 ~ 290
5 Day(s) or more 101619-25 ~ 235-16 ~ 12940 ~ 140-70 ~ 290
5 Day(s) or more 101619-25 ~ 235-16 ~ 129-41 ~ 13970 ~ 290
5 Day(s) or more 101619--26 ~ 23416 ~ 12940 ~ 140-70 ~ 290
5 Day(s) or more 101619--26 ~ 23416 ~ 129-41 ~ 13970 ~ 290
5 Day(s) or more 10162515 ~ 13525 ~ 245--40 ~ 140-80 ~ 300
5 Day(s) or more 10162515 ~ 13525 ~ 245---41 ~ 13980 ~ 300
5 Day(s) or more 10162515 ~ 135-26 ~ 244-40 ~ 140-80 ~ 300
5 Day(s) or more 10162515 ~ 135-26 ~ 244--41 ~ 13980 ~ 300
5 Day(s) or more 101625-25 ~ 245-16 ~ 13440 ~ 140-80 ~ 300
5 Day(s) or more 101625-25 ~ 245-16 ~ 134-41 ~ 13980 ~ 300
5 Day(s) or more 101625--26 ~ 24416 ~ 13440 ~ 140-80 ~ 300
5 Day(s) or more 101625--26 ~ 24416 ~ 134-41 ~ 13980 ~ 300
5 Day(s) or more 10163225 ~ 14025 ~ 275--50 ~ 180-105 ~ 350
5 Day(s) or more 10163225 ~ 14025 ~ 275---51 ~ 179105 ~ 350
5 Day(s) or more 10163225 ~ 140-26 ~ 274-50 ~ 180-105 ~ 350
5 Day(s) or more 10163225 ~ 140-26 ~ 274--51 ~ 179105 ~ 350
5 Day(s) or more 101632-25 ~ 275-26 ~ 13950 ~ 180-105 ~ 350
5 Day(s) or more 101632-25 ~ 275-26 ~ 139-51 ~ 179105 ~ 350
5 Day(s) or more 101632--26 ~ 27426 ~ 13950 ~ 180-105 ~ 350
5 Day(s) or more 101632--26 ~ 27426 ~ 139-51 ~ 179105 ~ 350
5 Day(s) or more 10163825 ~ 15030 ~ 295--50 ~ 185-115 ~ 375
5 Day(s) or more 10163825 ~ 15030 ~ 295---51 ~ 184115 ~ 375
5 Day(s) or more 10163825 ~ 150-29 ~ 294-50 ~ 185-115 ~ 375
5 Day(s) or more 10163825 ~ 150-29 ~ 294--51 ~ 184115 ~ 375

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product classification Tension links Shape Stroke designation type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)