• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pin-Point Gate Bushings With Head -SKH51/Inner Diameter SR/Small Diameter Type-

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
PGHST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSP dimension tolerance D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
5 Day(s) or more 6±0.011.520 ~ 0.510 ~ 200.3
5 Day(s) or more 6±0.011.620 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.4
5 Day(s) or more 6±0.011.820 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.5
5 Day(s) or more 6±0.0051.520 ~ 0.510 ~ 200.3
5 Day(s) or more 6±0.0051.620 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.4
5 Day(s) or more 6±0.0051.820 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material SKH51 Shape Head type Tip step shape SR
Tip type Normal D dimension tolerance 0/-0.005 Tip straight tolerance 0~0.2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)