• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sprue Bushings (P3.5SR11) -Normal Bolt Flange Thickness 10mm/L Dimension Selection Type-

Sprue Bushings (P3.5SR11) -Normal Bolt Flange Thickness 10mm/L Dimension Selection Type-

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
SBBK-B10-30-A2
SBBK-B10-30-A3
SBBK-B10-50-A2
SBBK-B10-50-A3
SBBK-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBK-B13-30-A2
SBBK-B13-30-A3
SBBK-B13-50-A2
SBBK-B13-50-A3
SBBK-B13-[2.5,​3,​3.5,​4]-A[2,​3]
SBBK-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBK-B16-30-A2
SBBK-B16-30-A3
SBBK-B16-50-A2
SBBK-B16-50-A3
SBBK-B16-[1,​1.25,​1.5,​1.75,​2,​2.25]-A[2,​3]
SBBK-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B10-30-A2
SBBKH-B10-30-A3
SBBKH-B10-50-A2
SBBKH-B10-50-A3
SBBKH-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B13-30-A2
SBBKH-B13-30-A3
SBBKH-B13-50-A2
SBBKH-B13-50-A3
SBBKH-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B16-30-A2
SBBKH-B16-30-A3
SBBKH-B16-50-A2
SBBKH-B16-50-A3
SBBKH-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B13-30-A2
SBBP-B13-30-A3
SBBP-B13-50-A2
SBBP-B13-50-A3
SBBP-B13-[40,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B16-30-A2
SBBP-B16-30-A3
SBBP-B16-50-A2
SBBP-B16-50-A3
SBBP-B16-[40,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B13-30-A2
SBBPH-B13-30-A3
SBBPH-B13-50-A2
SBBPH-B13-50-A3
SBBPH-B13-[2.5,​3,​3.5,​4]-A[1,​1.25,​1.5,​1.75,​2,​2.25]
SBBPH-B13-LC[30-80/0.1]-A[1,​1.25,​1.5,​1.75,​2,​2.25]
SBBPH-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial Nozzle touch part specification D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal10302-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal10303-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal10502-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal10503-
4 Day(s) 10SKD61Normal1030 ~ 802 ~ 3-
4 Day(s) 10SKD61Normal10-2 ~ 330 ~ 80
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal13302-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal13303-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal13502-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal13503-
4 Day(s) 10SKD61Normal132.5 ~ 42 ~ 3-
4 Day(s) 10SKD61Normal13-2 ~ 330 ~ 80
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal16302-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal16303-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal16502-
Available 4 Day(s) 10SKD61Normal16503-
4 Day(s) 10SKD61Normal161 ~ 2.252 ~ 3-
4 Day(s) 10SKD61Normal16-2 ~ 330 ~ 80
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator10302-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator10303-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator10502-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator10503-
5 Day(s) or more 10SKD61String eliminator1030 ~ 802 ~ 3-
5 Day(s) or more 10SKD61String eliminator10-2 ~ 330 ~ 80
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator13302-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator13303-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator13502-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator13503-
5 Day(s) or more 10SKD61String eliminator1330 ~ 802 ~ 3-
5 Day(s) or more 10SKD61String eliminator13-2 ~ 330 ~ 80
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator16302-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator16303-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator16502-
Available 4 Day(s) or more 10SKD61String eliminator16503-
5 Day(s) or more 10SKD61String eliminator1630 ~ 802 ~ 3-
5 Day(s) or more 10SKD61String eliminator16-2 ~ 330 ~ 80
4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal1030 ~ 802 ~ 3-
4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal10-2 ~ 330 ~ 80
Available 4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal13302-
Available 4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal13303-
Available 4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal13502-
Available 4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal13503-
4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal1340 ~ 802 ~ 3-
4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal13-2 ~ 330 ~ 80
Available 4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal16302-
Available 4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal16303-
Available 4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal16502-
Available 4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal16503-
4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal1640 ~ 802 ~ 3-
4 Day(s) 10HPM1 EquivalentNormal16-2 ~ 330 ~ 80
5 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator1030 ~ 802 ~ 3-
5 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator10-2 ~ 330 ~ 80
Available 4 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator13302-
Available 4 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator13303-
Available 4 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator13502-
Available 4 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator13503-
5 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator132.5 ~ 41 ~ 2.25-
5 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator13-1 ~ 2.2530 ~ 80
5 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator1630 ~ 802 ~ 3-
5 Day(s) or more 10HPM1 EquivalentString eliminator16-2 ~ 330 ~ 80

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Tip matching shape Straight
Head thickness(mm) 10

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)