• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Precision R-Chamfered Rectangular Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/P・W Tolerance 0_-0.005/L Dimension Designation Type-

Precision R-Chamfered Rectangular Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/P・W Tolerance 0_-0.005/L Dimension Designation Type-

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Precision R-Chamfered Rectangular Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/P・W Tolerance 0_-0.005/L Dimension Designation Type-
  • Precision R-Chamfered Rectangular Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/P・W Tolerance 0_-0.005/L Dimension Designation Type-

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
ERVLFR1.5-[60-150/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90]
ERVLFR2-[60-150/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR3-[60-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR3.5-[60-200/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR4-[60-200/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,​1,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLFR6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
ERVLWR1.5-[60-150/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90]
ERVLWR2-[60-150/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR3-[60-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR3.5-[60-200/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR4-[60-200/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,​1,​2]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVLWR6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSP (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
R-Chamfered rectangular position L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
R (Corner R of the tip corner)
(mm)
7 Day(s) 100.6 ~ 1.20.3 ~ 0.61.5FR60 ~ 15040 ~ 900.05 ~ 0.2
7 Day(s) 101 ~ 1.80.3 ~ 12FR60 ~ 15040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 101.5 ~ 20.4 ~ 1.22.5FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 102 ~ 2.50.4 ~ 1.23FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 102.5 ~ 30.4 ~ 23.5FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 103 ~ 3.50.4 ~ 24FR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 1040.6 ~ 1.54.5FR100 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 1040.8 ~ 25FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 1050.5 ~ 15.5FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 1050.8 ~ 1.56FR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 100.6 ~ 1.20.3 ~ 0.61.5WR60 ~ 15040 ~ 900.05 ~ 0.2
7 Day(s) 101 ~ 1.80.3 ~ 12WR60 ~ 15040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 101.5 ~ 20.4 ~ 1.22.5WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 102 ~ 2.50.4 ~ 1.23WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 102.5 ~ 30.4 ~ 23.5WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 103 ~ 3.50.4 ~ 24WR60 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 1040.6 ~ 1.54.5WR100 ~ 20040 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 1040.8 ~ 25WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 1050.5 ~ 15.5WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3
7 Day(s) 1050.8 ~ 1.56WR100 ~ 20050 ~ 1000.05 ~ 0.3

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SKH51 P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Surface treatment No
Head thickness 4mm(T4) Rectangular treatment R-Chamfered rectangular Tip shape No
Character engraving type No Number of engraving characters No C-Chamfered position No
With/without gas release shape No Shape type Normal Trimming Normal

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)