• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Jector Punches DLC Coating, Standard Type

Jector Punches DLC Coating, Standard Type

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • DLC
  • PUNCH&RETAINER SET

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
AN-PJAL4-[50-80/10]-P[1-3.99/0.01]
AN-PJAL4-LC[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AN-PJAL4-LCT[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AN-PJAL4-LMT[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AN-PJAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01]
AN-PJAL5-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01]
AN-PJAL5-LC[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-PJAL5-LC[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
AN-PJAL5-LCT[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-PJAL5-LCT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
AN-PJAL5-LMT[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-PJAL5-LMT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
AN-PJAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01]
AN-PJAL6-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01]
AN-PJAL6-LC[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AN-PJAL6-LC[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
AN-PJAL6-LCT[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AN-PJAL6-LCT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
AN-PJAL6-LMT[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AN-PJAL6-LMT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
AN-PJAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
AN-PJAL8-[50-100/10]-PC[2.5-2.99/0.01]
AN-PJAL8-LC[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AN-PJAL8-LC[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
AN-PJAL8-LCT[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AN-PJAL8-LCT[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
AN-PJAL8-LMT[33-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AN-PJAL8-LMT[33-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
AN-PJAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
AN-PJAL10-[50-100/10]-PC[2.8-2.99/0.01]
AN-PJAL10-LC[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AN-PJAL10-LC[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
AN-PJAL10-LCT[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AN-PJAL10-LCT[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
AN-PJAL10-LMT[33-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AN-PJAL10-LMT[33-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
AN-PJAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
AN-PJAL13-[50-100/10]-PC[5-5.99/0.01]
AN-PJAL13-LC[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AN-PJAL13-LC[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
AN-PJAL13-LCT[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AN-PJAL13-LCT[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
AN-PJAL13-LMT[33-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AN-PJAL13-LMT[33-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
AN-PJAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
AN-PJAL16-[60-100/10]-PC[8-9.99/0.01]
AN-PJAL16-LC[37-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AN-PJAL16-LC[37-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
AN-PJAL16-LCT[37-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AN-PJAL16-LCT[37-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
AN-PJAL16-LMT[37-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AN-PJAL16-LMT[37-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
AN-PJAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01]
AN-PJAL20-[60-100/10]-PC[9-12.99/0.01]
AN-PJAL20-LC[37-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AN-PJAL20-LC[37-99.9/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
AN-PJAL20-LCT[37-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AN-PJAL20-LCT[37-99.9/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
AN-PJAL20-LMT[37-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AN-PJAL20-LMT[37-99.9/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSTip shape Surface treatment Shank diameter D tolerance B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WC (Tip dimension alteration)
(mm)
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 80-------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L41 ~ 3.99-39 ~ 79.9------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L41 ~ 3.99--39 ~ 79.9-----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L41 ~ 3.99---39 ~ 79.9----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 80-------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5-50 ~ 80---1.8 ~ 1.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L52 ~ 4.99-39 ~ 79.9------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5--39 ~ 79.9--1.8 ~ 1.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L52 ~ 4.99--39 ~ 79.9-----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5---39 ~ 79.9-1.8 ~ 1.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L52 ~ 4.99---39 ~ 79.9----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5----39 ~ 79.91.8 ~ 1.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 80-------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6-50 ~ 80---1.8 ~ 1.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L62 ~ 5.99-39 ~ 79.9------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6--39 ~ 79.9--1.8 ~ 1.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L62 ~ 5.99--39 ~ 79.9-----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6---39 ~ 79.9-1.8 ~ 1.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L62 ~ 5.99---39 ~ 79.9----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6----39 ~ 79.91.8 ~ 1.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8-50 ~ 100---2.5 ~ 2.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L83 ~ 7.99-33 ~ 99.9------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8--33 ~ 99.9--2.5 ~ 2.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L83 ~ 7.99--33 ~ 99.9-----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8---33 ~ 99.9-2.5 ~ 2.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L83 ~ 7.99---33 ~ 99.9----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8----33 ~ 99.92.5 ~ 2.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10-50 ~ 100---2.8 ~ 2.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L103 ~ 9.99-33 ~ 99.9------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10--33 ~ 99.9--2.8 ~ 2.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L103 ~ 9.99--33 ~ 99.9-----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10---33 ~ 99.9-2.8 ~ 2.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L103 ~ 9.99---33 ~ 99.9----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10----33 ~ 99.92.8 ~ 2.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13-50 ~ 100---5 ~ 5.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L136 ~ 12.99-33 ~ 99.9------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13--33 ~ 99.9--5 ~ 5.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L136 ~ 12.99--33 ~ 99.9-----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13---33 ~ 99.9-5 ~ 5.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L136 ~ 12.99---33 ~ 99.9----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13----33 ~ 99.95 ~ 5.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16-60 ~ 100---8 ~ 9.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1610 ~ 15.99-37 ~ 99.9------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16--37 ~ 99.9--8 ~ 9.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1610 ~ 15.99--37 ~ 99.9-----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16---37 ~ 99.9-8 ~ 9.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1610 ~ 15.99---37 ~ 99.9----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16----37 ~ 99.98 ~ 9.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L2013 ~ 19.9960 ~ 100-------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L20-60 ~ 100---9 ~ 12.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L2013 ~ 19.99-37 ~ 99.9------
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L20--37 ~ 99.9--9 ~ 12.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L2013 ~ 19.99--37 ~ 99.9-----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L20---37 ~ 99.9-9 ~ 12.99---
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L2013 ~ 19.99---37 ~ 99.9----
9 Day(s) or more 6AWithout DLC foundation+0.005/0L20----37 ~ 99.99 ~ 12.99---

Loading...

Basic Information

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector Standard type
Material Powdered high-speed steel Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)