• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Ball Guide Bushings for Die Sets -Long Type-

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
LBB20-LC[51-120/1]
LBB22-LC[61-120/1]
LBB25-LC[81-120/1]
LBB28-LC[81-150/1]
LBB32-LC[101-150/1]
LBB38-LC[101-180/1]
LBB45-LC[121-180/1]
LBB50-LC[121-200/1]
LBB60-LC[121-200/1]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSPD (Post diameter)
(mm)
LC (L dimension)
(mm)
5 Day(s) Fully Compliant2051 ~ 120
5 Day(s) Fully Compliant2261 ~ 120
5 Day(s) Fully Compliant2581 ~ 120
5 Day(s) Fully Compliant2881 ~ 150
5 Day(s) Fully Compliant32101 ~ 150
5 Day(s) Fully Compliant38101 ~ 180
5 Day(s) Fully Compliant45121 ~ 180
5 Day(s) Fully Compliant50121 ~ 200
5 Day(s) Fully Compliant60121 ~ 200

Loading...

  1. 1

Basic Information

Set/single item/accessory Bushing only Bushing type Ball guide Bushing mounting methods Loctite adhesive

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)