• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Ball Guide Post Sets for Die Sets -Press-Fit Post Type- (Part Numbers)

Ball Guide Post Sets for Die Sets -Press-Fit Post Type-

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
PM2010L5-4
PM2010L5-5
PM2010L5-6
PM2010L5-7
PM2010L5-8
PM2010L5-9
PM2010L5-10
PM2010L5-11
PM2010L5-12
PM2010L5-13
PM2010L5-14
PM2011L5-4
PM2011L5-5
PM2011L5-6
PM2011L5-7
PM2011L5-8
PM2011L5-9
PM2011L5-10
PM2011L5-11
PM2011L5-12
PM2011L5-13
PM2011L5-14
PM2012L5-4
PM2012L5-5
PM2012L5-6
PM2012L5-7
PM2012L5-8
PM2012L5-9
PM2012L5-10
PM2012L5-11
PM2012L5-12
PM2012L5-13
PM2012L5-14
PM2013L5-4
PM2013L5-5
PM2013L5-6
PM2013L5-7
PM2013L5-8
PM2013L5-9
PM2013L5-10
PM2013L5-11
PM2013L5-12
PM2013L5-13
PM2013L5-14
PM2014L5-4
PM2014L5-5
PM2014L5-6
PM2014L5-7
PM2014L5-8
PM2014L5-9
PM2014L5-10
PM2014L5-11
PM2014L5-12
PM2014L5-13
PM2014L5-14
PM2015L5-4
PM2015L5-5
PM2015L5-6
PM2015L5-7
PM2015L5-8
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSRigidity type Bushing mounting methods Stopper systems of the retainer Ball cage material D (Post diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
BL (Bushing full length)
(mm)
FL (Spring length)
(mm)
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201005040
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201005050
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201005060
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201005070
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201005080
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201005090
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2010050100
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2010050110
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2010050120
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2010050130
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2010050140
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201105040
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201105050
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201105060
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201105070
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201105080
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201105090
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2011050100
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2011050110
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2011050120
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2011050130
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2011050140
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201205040
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201205050
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201205060
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201205070
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201205080
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201205090
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2012050100
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2012050110
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2012050120
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2012050130
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2012050140
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201305040
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201305050
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201305060
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201305070
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201305080
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201305090
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2013050100
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2013050110
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2013050120
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2013050130
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2013050140
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201405040
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201405050
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201405060
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201405070
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201405080
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201405090
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2014050100
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2014050110
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2014050120
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2014050130
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum2014050140
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201505040
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201505050
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201505060
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201505070
Available 5 Day(s) 6Ball guideLoctite adhesiveMovable stopperAluminum201505080

Loading...

Basic Information

Set/single item/accessory Set Post mounting methods Press fit

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)