• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stripper Guide Pins -Detachable Type-

Stripper Guide Pins  -Detachable Type-

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
SGPR8-[30,​40,​50,​60,​70]
SGPR8-LC[30-69.5/0.5]
SGPR8-LC[70.5-80/0.5]
SGPR10-40
SGPR10-50
SGPR10-60
SGPR10-70
SGPR10-80
SGPR10-[30,​40,​50,​60,​70,​80]
SGPR10-LC[30-79.5/0.5]
SGPR10-LC[80.5-100/0.5]
SGPR13-40
SGPR13-50
SGPR13-60
SGPR13-70
SGPR13-80
SGPR13-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SGPR13-LC[30-99.5/0.5]
SGPR13-LC[100.5-120/0.5]
SGPR16-50
SGPR16-60
SGPR16-70
SGPR16-80
SGPR16-90
SGPR16-100
SGPR16-110
SGPR16-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120]
SGPR16-LC[30-119.5/0.5]
SGPR16-LC[120.5-140/0.5]
SGPR20-50
SGPR20-60
SGPR20-70
SGPR20-80
SGPR20-90
SGPR20-100
SGPR20-110
SGPR20-120
SGPR20-[50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120]
SGPR20-LC[30-119.5/0.5]
SGPR20-LC[120.5-140/0.5]
SGPR25-60
SGPR25-70
SGPR25-80
SGPR25-90
SGPR25-100
SGPR25-110
SGPR25-120
SGPR25-[60,​70,​80,​90,​100,​110,​120]
SGPR25-LC[30-119.5/0.5]
SGPR25-LC[120.5-140/0.5]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSAlterations D (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
5 Day(s) 6Yes830 ~ 70-
5 Day(s) 6Yes8-30 ~ 69.5
5 Day(s) 6Yes8-70.5 ~ 80
Same day 6No1040-
Available Same day 6No1050-
Same day 6No1060-
Same day 6No1070-
Available Same day 6No1080-
5 Day(s) 6Yes1030 ~ 80-
5 Day(s) 6Yes10-30 ~ 79.5
5 Day(s) 6Yes10-80.5 ~ 100
Same day 6No1340-
Available Same day 6No1350-
Available Same day 6No1360-
Available Same day 6No1370-
Available Same day 6No1380-
5 Day(s) 6Yes1340 ~ 100-
5 Day(s) 6Yes13-30 ~ 99.5
5 Day(s) 6Yes13-100.5 ~ 120
Available Same day 6No1650-
Available Same day 6No1660-
Available Same day 6No1670-
Available Same day 6No1680-
Available Same day 6No1690-
Available Same day 6No16100-
Same day 6No16110-
5 Day(s) 6Yes1640 ~ 120-
5 Day(s) 6Yes16-30 ~ 119.5
5 Day(s) 6Yes16-120.5 ~ 140
Available Same day 6No2050-
Available Same day 6No2060-
Available Same day 6No2070-
Available Same day 6No2080-
Available Same day 6No2090-
Available Same day 6No20100-
Available Same day 6No20110-
Available Same day 6No20120-
5 Day(s) 6Yes2050 ~ 120-
5 Day(s) 6Yes20-30 ~ 119.5
5 Day(s) 6Yes20-120.5 ~ 140
Available Same day 6No2560-
Available Same day 6No2570-
Available Same day 6No2580-
Available Same day 6No2590-
Available Same day 6No25100-
Available Same day 6No25110-
Available Same day 6No25120-
5 Day(s) 6Yes2560 ~ 120-
5 Day(s) 6Yes25-30 ~ 119.5
5 Day(s) 6Yes25-120.5 ~ 140

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Pins Tolerance range 5μm Pin type Detachable
Material SUJ2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)