• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Engraving Punches -Dowel Hole Type-

Engraving Punches  -Dowel Hole Type-

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
KMCP10-[40-120/0.1]-A[5,​6]-[0-9/1]
KMCP10-[40-120/0.1]-A[5,​6]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
KMCP10-[40-120/0.5]-A[5,​6]-[0-9/1]
KMCP10-[40-120/0.5]-A[5,​6]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
KMCP13-[40-120/0.1]-A8-[0-9/1]
KMCP13-[40-120/0.1]-A8-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
KMCP16-[40-120/0.1]-A10-[0-9/1]
KMCP16-[40-120/0.1]-A10-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
KMCP20-[40-120/0.1]-A13-[0-9/1]
KMCP20-[40-120/0.1]-A13-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
KMCPW10-[30-120/0.1]-A4-[FL,​FR,​LH,​RH,​RL,​RR]
KMCPW13-[40-120/0.1]-A5-[FL,​FR,​LH,​RH,​RL,​RR]
KMCPW16-[40-120/0.1]-A6-[FL,​FR,​LH,​RH,​RL,​RR]
KMCPW20-[40-120/0.1]-A8-[FL,​FR,​LH,​RH,​RL,​RR]
KMCPW25-[40-120/0.1]-A10-[FL,​FR,​LH,​RH,​RL,​RR]
KMCPWF10-[30-120/0.1]-A4-**
KMCPWF13-[30-120/0.1]-A5-**
KMCPWF16-[40-120/0.1]-A6-**
KMCPWF20-[40-120/0.1]-A8-**
KMCPWF25-[40-120/0.1]-A10-**
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNumber of characters D (Outer diameter/shank diameter)
(mm)
A (Character height)
(mm)
Character designation Engraving character selection Engraving character selection (Number designation) L (L dimension)
(mm)
5 Day(s) or more 61-character free designation105 ~ 6--0 ~ 940 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation105 ~ 6-A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-40 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation105 ~ 6--0 ~ 940 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation105 ~ 6-A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-40 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation138--0 ~ 940 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation138-A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-40 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation1610--0 ~ 940 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation1610-A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-40 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation2013--0 ~ 940 ~ 120
5 Day(s) or more 61-character free designation2013-A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-40 ~ 120
4 Day(s) or more 62-character fixed104-FL / FR / LH / RH / RL / RR-30 ~ 120
5 Day(s) or more 62-character fixed135-FL / FR / LH / RH / RL / RR-40 ~ 120
5 Day(s) or more 62-character fixed166-FL / FR / LH / RH / RL / RR-40 ~ 120
5 Day(s) or more 62-character fixed208-FL / FR / LH / RH / RL / RR-40 ~ 120
5 Day(s) or more 62-character fixed2510-FL / FR / LH / RH / RL / RR-40 ~ 120
4 Day(s) or more 62-character free designation104※Designate with WOS--30 ~ 120
4 Day(s) or more 62-character free designation135※Designate with WOS--30 ~ 120
5 Day(s) or more 62-character free designation166※Designate with WOS--40 ~ 120
5 Day(s) or more 62-character free designation208※Designate with WOS--40 ~ 120
5 Day(s) or more 62-character free designation2510※Designate with WOS--40 ~ 120

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Free designation type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)