• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Button Die Blanks -Headed Type -

Carbide Button Die Blanks -Headed Type -

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
A-WAHD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B3-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B4-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B5-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B6-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B10-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B13-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B16-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B20-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B25-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B3-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B4-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B5-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B6-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B10-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B13-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B16-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B20-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B25-LC[10-34.9/0.1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSShank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
3 Day(s) 10+0.005/0313 ~ 25-
3 Day(s) 10+0.005/03-10 ~ 24.9
3 Day(s) 10+0.005/0413 ~ 25-
3 Day(s) 10+0.005/04-10 ~ 24.9
3 Day(s) 10+0.005/0513 ~ 25-
3 Day(s) 10+0.005/05-10 ~ 24.9
3 Day(s) 10+0.005/0613 ~ 25-
3 Day(s) 10+0.005/06-10 ~ 24.9
3 Day(s) 10+0.005/0813 ~ 35-
3 Day(s) 10+0.005/08-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10+0.005/01013 ~ 35-
3 Day(s) 10+0.005/010-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10+0.005/01313 ~ 35-
3 Day(s) 10+0.005/013-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10+0.005/01613 ~ 35-
3 Day(s) 10+0.005/016-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10+0.005/02013 ~ 35-
3 Day(s) 10+0.005/020-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10+0.005/02513 ~ 35-
3 Day(s) 10+0.005/025-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m5313 ~ 25-
3 Day(s) 10m53-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m5413 ~ 25-
3 Day(s) 10m54-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m5513 ~ 25-
3 Day(s) 10m55-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m5613 ~ 25-
3 Day(s) 10m56-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m5813 ~ 35-
3 Day(s) 10m58-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m51013 ~ 35-
3 Day(s) 10m510-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m51313 ~ 35-
3 Day(s) 10m513-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m51613 ~ 35-
3 Day(s) 10m516-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m52013 ~ 35-
3 Day(s) 10m520-10 ~ 34.9
3 Day(s) 10m52513 ~ 35-
3 Day(s) 10m525-10 ~ 34.9

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Headed type Material Carbide V40 (HIP)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)