• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PRECISION Carbide Pilot Punches Normal, Lapping

PRECISION Carbide Pilot Punches Normal, Lapping

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
L-VTPAL2.0-[32-52/5]-P[1-1.99/0.001]
L-VTPAL2.0-LC[22-52/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-VTPAL2.5-[32-52/5]-P[1-2.49/0.001]
L-VTPAL2.5-LC[22-52/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-VTPAL3-[52-62/5]-P[1-2.99/0.001]
L-VTPAL3-LC[22-62/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-VTPAL4-[52-72/5]-P[1-3.99/0.001]
L-VTPAL4-LC[22-72/0.1]-P[1-3.99/0.001]
L-VTPAL5-[52-72/5]-P[2-4.99/0.001]
L-VTPAL5-[52-72/5]-PC[1-1.99/0.001]
L-VTPAL5-LC[22-72/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-VTPAL5-LC[22-72/0.1]-PC[1-1.99/0.001]
L-VTPAL6-[52-72/5]-P[2-5.99/0.001]
L-VTPAL6-[52-72/5]-PC[1-2/0.001]
L-VTPAL6-LC[22-72/0.1]-P[2-5.99/0.001]
L-VTPAL6-LC[22-72/0.1]-PC[1-2/0.001]
L-VTPAS2.0-[22-52/5]-P[1-1.99/0.001]
L-VTPAS2.0-LC[22-52/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-VTPAS2.5-[22-52/5]-P[1-2.49/0.001]
L-VTPAS2.5-LC[22-52/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-VTPAS3-[42-62/5]-P[1-2.99/0.001]
L-VTPAS3-LC[22-62/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-VTPAS4-[42-72/5]-P[1-3.99/0.001]
L-VTPAS4-LC[22-72/0.1]-P[1-3.99/0.001]
L-VTPAS5-[42-72/5]-P[2-4.99/0.001]
L-VTPAS5-[42-72/5]-PC[1-2/0.001]
L-VTPAS5-LC[22-72/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-VTPAS5-LC[22-72/0.1]-PC[1-2/0.001]
L-VTPAS6-[42-72/5]-P[2-5.99/0.001]
L-VTPAS6-[42-72/5]-PC[1-2/0.001]
L-VTPAS6-LC[22-72/0.1]-P[2-5.99/0.001]
L-VTPAS6-LC[22-72/0.1]-PC[1-2/0.001]
L-VXTPAL2.0-[32-52/5]-P[1-1.99/0.001]
L-VXTPAL2.0-LC[22-52/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-VXTPAL2.5-[32-52/5]-P[1-2.49/0.001]
L-VXTPAL2.5-LC[22-52/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-VXTPAL3-[52-62/5]-P[1-2.99/0.001]
L-VXTPAL3-LC[27-62/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-VXTPAL4-[52-72/5]-P[1-3.99/0.001]
L-VXTPAL4-LC[27-72/0.1]-P[1-3.99/0.001]
L-VXTPAL5-[52-72/5]-P[2-4.99/0.001]
L-VXTPAL5-[52-72/5]-PC[1-1.999/0.001]
L-VXTPAL5-LC[27-72/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-VXTPAL5-LC[27-72/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-VXTPAL6-[52-72/5]-P[2-5.99/0.001]
L-VXTPAL6-[52-72/5]-PC[1-1.999/0.001]
L-VXTPAL6-LC[27-72/0.1]-P[2-5.99/0.001]
L-VXTPAL6-LC[27-72/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-VXTPAS2.0-[22-52/5]-P[1-1.99/0.001]
L-VXTPAS2.0-LC[22-51.9/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-VXTPAS2.5-[22-52/5]-P[1-2.49/0.001]
L-VXTPAS2.5-LC[22-51.9/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-VXTPAS3-[42-62/5]-P[1-2.99/0.001]
L-VXTPAS3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-VXTPAS4-[42-72/5]-P[1-3.99/0.001]
L-VXTPAS4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]
L-VXTPAS5-[42-72/5]-P[2-4.99/0.001]
L-VXTPAS5-[42-72/5]-PC[1-1.999/0.001]
L-VXTPAS5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-VXTPAS5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial Tip length With/without lapping finish D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith2.032 ~ 52-1 ~ 1.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith2.0-22 ~ 521 ~ 1.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith2.532 ~ 52-1 ~ 2.49-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith2.5-22 ~ 521 ~ 2.49-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith352 ~ 62-1 ~ 2.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith3-22 ~ 621 ~ 2.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith452 ~ 72-1 ~ 3.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith4-22 ~ 721 ~ 3.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith552 ~ 72-2 ~ 4.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith552 ~ 72--1 ~ 1.99
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith5-22 ~ 722 ~ 4.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith5-22 ~ 72-1 ~ 1.99
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith652 ~ 72-2 ~ 5.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith652 ~ 72--1 ~ 2
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith6-22 ~ 722 ~ 5.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)LWith6-22 ~ 72-1 ~ 2
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith2.022 ~ 52-1 ~ 1.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith2.0-22 ~ 521 ~ 1.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith2.522 ~ 52-1 ~ 2.49-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith2.5-22 ~ 521 ~ 2.49-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith342 ~ 62-1 ~ 2.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith3-22 ~ 621 ~ 2.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith442 ~ 72-1 ~ 3.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith4-22 ~ 721 ~ 3.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith542 ~ 72-2 ~ 4.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith542 ~ 72--1 ~ 2
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith5-22 ~ 722 ~ 4.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith5-22 ~ 72-1 ~ 2
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith642 ~ 72-2 ~ 5.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith642 ~ 72--1 ~ 2
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith6-22 ~ 722 ~ 5.99-
7 Day(s) or more 10Carbide V30 (HIP)SWith6-22 ~ 72-1 ~ 2
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith2.032 ~ 52-1 ~ 1.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith2.0-22 ~ 521 ~ 1.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith2.532 ~ 52-1 ~ 2.49-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith2.5-22 ~ 521 ~ 2.49-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith352 ~ 62-1 ~ 2.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith3-27 ~ 621 ~ 2.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith452 ~ 72-1 ~ 3.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith4-27 ~ 721 ~ 3.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith552 ~ 72-2 ~ 4.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith552 ~ 72--1 ~ 1.999
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith5-27 ~ 722 ~ 4.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith5-27 ~ 72-1 ~ 1.999
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith652 ~ 72-2 ~ 5.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith652 ~ 72--1 ~ 1.999
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith6-27 ~ 722 ~ 5.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)LWith6-27 ~ 72-1 ~ 1.999
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith2.022 ~ 52-1 ~ 1.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith2.0-22 ~ 51.91 ~ 1.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith2.522 ~ 52-1 ~ 2.49-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith2.5-22 ~ 51.91 ~ 2.49-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith342 ~ 62-1 ~ 2.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith3-27 ~ 61.91 ~ 2.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith442 ~ 72-1 ~ 3.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith4-27 ~ 71.91 ~ 3.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith542 ~ 72-2 ~ 4.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith542 ~ 72--1 ~ 1.999
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith5-27 ~ 71.92 ~ 4.99-
7 Day(s) or more 10Carbide super fine grain (HIP)SWith5-27 ~ 71.9-1 ~ 1.999

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Punches/Button dies Pilot punches With/without air hole W/O Tip shape Round
Punch shank (mounting part) shape Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)