• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Pilot Punches Lapping, Tip R type

Straight Pilot Punches Lapping, Tip R type

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
L-HSTC1.6-[42-62/10]-P[1-1.6/0.001]
L-HSTC1.6-LC[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-HSTC1.6-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-HSTC1.6-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-HSTC2.0-[42-62/10]-P[1-2/0.001]
L-HSTC2.0-LC[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]
L-HSTC2.0-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]
L-HSTC2.0-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]
L-HSTC2.5-[42-62/10]-P[1.5-2.5/0.001]
L-HSTC2.5-LC[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-HSTC2.5-LCT[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-HSTC2.5-LMT[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-HSTC3-[42-92/10]-P[2-3/0.001]
L-HSTC3-LC[25-91.9/0.1]-P[2-3/0.001]
L-HSTC3-LCT[25-91.9/0.1]-P[2-3/0.001]
L-HSTC3-LMT[25-91.9/0.1]-P[2-3/0.001]
L-HSTC4-[42-92/10]-P[3-4/0.001]
L-HSTC4-LC[25-91.9/0.1]-P[3-4/0.001]
L-HSTC4-LCT[25-91.9/0.1]-P[3-4/0.001]
L-HSTC4-LMT[25-91.9/0.1]-P[3-4/0.001]
L-HSTC5-[42-92/10]-P[4-5/0.001]
L-HSTC5-LC[25-91.9/0.1]-P[4-5/0.001]
L-HSTC5-LCT[25-91.9/0.1]-P[4-5/0.001]
L-HSTC5-LMT[25-91.9/0.1]-P[4-5/0.001]
L-HSTC6-[42-92/10]-P[5-6/0.001]
L-HSTC6-LC[25-91.9/0.1]-P[5-6/0.001]
L-HSTC6-LCT[25-91.9/0.1]-P[5-6/0.001]
L-HSTC6-LMT[25-91.9/0.1]-P[5-6/0.001]
L-HSTC8-[42-92/10]-P[6-8/0.001]
L-HSTC8-LC[25-91.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-HSTC8-LCT[25-91.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-HSTC8-LMT[25-91.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-HSTC10-[42-102/10]-P[8-10/0.001]
L-HSTC10-LC[25-101.9/0.1]-P[8-10/0.001]
L-HSTC10-LCT[25-101.9/0.1]-P[8-10/0.001]
L-HSTC10-LMT[25-101.9/0.1]-P[8-10/0.001]
L-HSTC13-[42-102/10]-P[10-13/0.001]
L-HSTC13-LC[25-101.9/0.1]-P[10-13/0.001]
L-HSTC13-LCT[25-101.9/0.1]-P[10-13/0.001]
L-HSTC13-LMT[25-101.9/0.1]-P[10-13/0.001]
L-HSTC16-[42-102/10]-P[13-16/0.001]
L-HSTC16-LC[25-101.9/0.1]-P[13-16/0.001]
L-HSTC16-LCT[25-101.9/0.1]-P[13-16/0.001]
L-HSTC16-LMT[25-101.9/0.1]-P[13-16/0.001]
L-HSTC20-[42-102/10]-P[16-20/0.001]
L-HSTC20-LC[25-101.9/0.1]-P[16-20/0.001]
L-HSTC20-LCT[25-101.9/0.1]-P[16-20/0.001]
L-HSTC20-LMT[25-101.9/0.1]-P[16-20/0.001]
L-HSTC25-[42-102/10]-P[20-25/0.001]
L-HSTC25-LC[25-101.9/0.1]-P[20-25/0.001]
L-HSTC25-LCT[25-101.9/0.1]-P[20-25/0.001]
L-HSTC25-LMT[25-101.9/0.1]-P[20-25/0.001]
L-PSTC1.6-[42-62/10]-P[1-1.6/0.001]
L-PSTC1.6-LC[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-PSTC1.6-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-PSTC1.6-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-PSTC2.0-[42-62/10]-P[1-2/0.001]
L-PSTC2.0-LC[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]
L-PSTC2.0-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]
L-PSTC2.0-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent1.642 ~ 62---1 ~ 1.6
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent1.6-25 ~ 61.9--1 ~ 1.6
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent1.6--25 ~ 61.9-1 ~ 1.6
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent1.6---25 ~ 61.91 ~ 1.6
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent2.042 ~ 62---1 ~ 2
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent2.0-25 ~ 61.9--1 ~ 2
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent2.0--25 ~ 61.9-1 ~ 2
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent2.0---25 ~ 61.91 ~ 2
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent2.542 ~ 62---1.5 ~ 2.5
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent2.5-25 ~ 61.9--1.5 ~ 2.5
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent2.5--25 ~ 61.9-1.5 ~ 2.5
3 Day(s) 10SKH51 Equivalent2.5---25 ~ 61.91.5 ~ 2.5
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent342 ~ 92---2 ~ 3
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent3-25 ~ 91.9--2 ~ 3
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent3--25 ~ 91.9-2 ~ 3
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent3---25 ~ 91.92 ~ 3
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent442 ~ 92---3 ~ 4
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent4-25 ~ 91.9--3 ~ 4
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent4--25 ~ 91.9-3 ~ 4
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent4---25 ~ 91.93 ~ 4
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent542 ~ 92---4 ~ 5
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent5-25 ~ 91.9--4 ~ 5
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent5--25 ~ 91.9-4 ~ 5
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent5---25 ~ 91.94 ~ 5
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent642 ~ 92---5 ~ 6
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent6-25 ~ 91.9--5 ~ 6
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent6--25 ~ 91.9-5 ~ 6
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent6---25 ~ 91.95 ~ 6
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent842 ~ 92---6 ~ 8
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent8-25 ~ 91.9--6 ~ 8
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent8--25 ~ 91.9-6 ~ 8
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent8---25 ~ 91.96 ~ 8
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent1042 ~ 102---8 ~ 10
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent10-25 ~ 101.9--8 ~ 10
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent10--25 ~ 101.9-8 ~ 10
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent10---25 ~ 101.98 ~ 10
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent1342 ~ 102---10 ~ 13
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent13-25 ~ 101.9--10 ~ 13
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent13--25 ~ 101.9-10 ~ 13
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent13---25 ~ 101.910 ~ 13
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent1642 ~ 102---13 ~ 16
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent16-25 ~ 101.9--13 ~ 16
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent16--25 ~ 101.9-13 ~ 16
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent16---25 ~ 101.913 ~ 16
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent2042 ~ 102---16 ~ 20
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent20-25 ~ 101.9--16 ~ 20
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent20--25 ~ 101.9-16 ~ 20
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent20---25 ~ 101.916 ~ 20
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent2542 ~ 102---20 ~ 25
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent25-25 ~ 101.9--20 ~ 25
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent25--25 ~ 101.9-20 ~ 25
2 Day(s) 10SKH51 Equivalent25---25 ~ 101.920 ~ 25
3 Day(s) 10Powdered high-speed steel1.642 ~ 62---1 ~ 1.6
3 Day(s) 10Powdered high-speed steel1.6-25 ~ 61.9--1 ~ 1.6
3 Day(s) 10Powdered high-speed steel1.6--25 ~ 61.9-1 ~ 1.6
3 Day(s) 10Powdered high-speed steel1.6---25 ~ 61.91 ~ 1.6
3 Day(s) 10Powdered high-speed steel2.042 ~ 62---1 ~ 2
3 Day(s) 10Powdered high-speed steel2.0-25 ~ 61.9--1 ~ 2
3 Day(s) 10Powdered high-speed steel2.0--25 ~ 61.9-1 ~ 2
3 Day(s) 10Powdered high-speed steel2.0---25 ~ 61.91 ~ 2

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shank type Straight Tip shape Tip R Surface treatment Lapping
Mounting plate Punch plate Shank (mounting part) shape Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)