• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Shoulder Punches TiCN Coating (Part Numbers)

Shoulder Punches TiCN Coating

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
AH-PHAL3-[50-100/10]-P[1-2.99/0.01]
AH-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-PHAL4-[50-100/10]-P[1-3.99/0.01]
AH-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AH-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AH-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AH-PHAL5-[50-100/10]-P[2-4.99/0.01]
AH-PHAL5-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
AH-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-PHAL6-[50-100/10]-P[2-5.99/0.01]
AH-PHAL6-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
AH-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AH-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AH-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AH-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-PHAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
AH-PHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
AH-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AH-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AH-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AH-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AH-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AH-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AH-PHAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
AH-PHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
AH-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AH-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AH-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AH-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AH-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AH-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AH-PHAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
AH-PHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
AH-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AH-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AH-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AH-PHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
AH-PHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
AH-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AH-PHAL16-LCT[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-PHAL16-LCT[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AH-PHAL16-LMT[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-PHAL16-LMT[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AH-PHAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01]
AH-PHAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
AH-PHAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AH-PHAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSTip shape Material Shank diameter D tolerance B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WC (Tip dimension alteration)
(mm)
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L31 ~ 2.9950 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L31 ~ 2.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L31 ~ 2.99--27 ~ 99.9-----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L31 ~ 2.99---27 ~ 99.9----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L41 ~ 3.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L41 ~ 3.99--27 ~ 99.9-----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L41 ~ 3.99---27 ~ 99.9----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L5-50 ~ 100---1 ~ 1.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L52 ~ 4.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L5--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L52 ~ 4.99--27 ~ 99.9-----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L5---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L52 ~ 4.99---27 ~ 99.9----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L5----27 ~ 99.91 ~ 1.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L6-50 ~ 100---1 ~ 1.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L62 ~ 5.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L6--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L62 ~ 5.99--27 ~ 99.9-----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L6---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L62 ~ 5.99---27 ~ 99.9----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L6----27 ~ 99.91 ~ 1.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L8-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L83 ~ 7.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L8--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L83 ~ 7.99--27 ~ 99.9-----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L8---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L83 ~ 7.99---27 ~ 99.9----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L8----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L10-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L103 ~ 9.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L10--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L103 ~ 9.99--27 ~ 99.9-----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L10---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L103 ~ 9.99---27 ~ 99.9----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L10----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L13-50 ~ 100---3 ~ 5.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L136 ~ 12.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L13--27 ~ 99.9--3 ~ 5.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L136 ~ 12.99--27 ~ 99.9-----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L13---27 ~ 99.9-3 ~ 5.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L136 ~ 12.99---27 ~ 99.9----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L13----27 ~ 99.93 ~ 5.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L16-60 ~ 100---5 ~ 9.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L1610 ~ 15.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L16--27 ~ 99.9--5 ~ 9.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L1610 ~ 15.99--27 ~ 99.9-----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L16---27 ~ 99.9-5 ~ 9.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L1610 ~ 15.99---27 ~ 99.9----
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L16----27 ~ 99.95 ~ 9.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L2013 ~ 19.9960 ~ 100-------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L20-60 ~ 100---6.5 ~ 12.99---
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L2013 ~ 19.99-27 ~ 99.9------
5 Day(s) 6APowdered high-speed steel+0.005/0L20--27 ~ 99.9--6.5 ~ 12.99---

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector None
Surface treatment TiCN Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)