• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Shoulder Punches (Part Numbers)

Shoulder Punches

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
SPRL13-LCT[32-100/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]-R[0.2-6.47/0.01]
SPRL13-LMT[32-100/0.1]-P[3-12.97/0.01]-W[3-12.97/0.01]-R[0.2-6.47/0.01]
SPRL13-LMT[32-100/0.1]-P[3-12.97/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]-R[0.2-6.47/0.01]
SPRL13-LMT[32-100/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-W[3-12.97/0.01]-R[0.2-6.47/0.01]
SPRL13-LMT[32-100/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-WC[1.5-2.99/0.01]-R[0.2-6.47/0.01]
SPRL16-[60-100/10]-P[4-15.97/0.01]-W[4-15.97/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-[60-100/10]-P[4-15.97/0.01]-WC[2-3.99/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-[60-100/10]-PC[2-3.99/0.01]-W[4-15.97/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-[60-100/10]-PC[2-3.99/0.01]-WC[2-3.99/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LC[32-99.9/0.1]-P[4-15.97/0.01]-W[4-15.97/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LC[32-99.9/0.1]-P[4-15.97/0.01]-WC[2-3.99/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-3.99/0.01]-W[4-15.97/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-3.99/0.01]-WC[2-3.99/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LCT[32-99.9/0.1]-P[4-15.97/0.01]-W[4-15.97/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LCT[32-99.9/0.1]-P[4-15.97/0.01]-WC[2-3.99/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LCT[32-99.9/0.1]-PC[2-3.99/0.01]-W[4-15.97/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LCT[32-99.9/0.1]-PC[2-3.99/0.01]-WC[2-3.99/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LMT[32-99.9/0.1]-P[4-15.97/0.01]-W[4-15.97/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LMT[32-99.9/0.1]-P[4-15.97/0.01]-WC[2-3.99/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LMT[32-99.9/0.1]-PC[2-3.99/0.01]-W[4-15.97/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL16-LMT[32-99.9/0.1]-PC[2-3.99/0.01]-WC[2-3.99/0.01]-R[0.2-7.97/0.01]
SPRL20-[60-100/10]-P[5-19.97/0.01]-W[5-19.97/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-[60-100/10]-P[5-19.97/0.01]-WC[2.5-4.99/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-[60-100/10]-PC[2.5-4.99/0.01]-W[5-19.97/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-[60-100/10]-PC[2.5-4.99/0.01]-WC[2.5-4.99/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LC[32-99.9/0.1]-P[5-19.97/0.01]-W[5-19.97/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LC[32-99.9/0.1]-P[5-19.97/0.01]-WC[2.5-4.99/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LC[32-99.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-W[5-19.97/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LC[32-99.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-WC[2.5-4.99/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LCT[32-99.9/0.1]-P[5-19.97/0.01]-W[5-19.97/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LCT[32-99.9/0.1]-P[5-19.97/0.01]-WC[2.5-4.99/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LCT[32-99.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-W[5-19.97/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LCT[32-99.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-WC[2.5-4.99/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LMT[32-99.9/0.1]-P[5-19.97/0.01]-W[5-19.97/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LMT[32-99.9/0.1]-P[5-19.97/0.01]-WC[2.5-4.99/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LMT[32-99.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-W[5-19.97/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL20-LMT[32-99.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-WC[2.5-4.99/0.01]-R[0.2-9.97/0.01]
SPRL25-[60-100/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-[60-100/10]-P[6-24.97/0.01]-WC[3-5.99/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01]-WC[3-5.99/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LC[32-99.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LC[32-99.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-WC[3-5.99/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-WC[3-5.99/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LCT[32-99.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LCT[32-99.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-WC[3-5.99/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LCT[32-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LCT[32-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-WC[3-5.99/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LMT[32-99.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LMT[32-99.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-WC[3-5.99/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LMT[32-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRL25-LMT[32-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-WC[3-5.99/0.01]-R[0.2-12.47/0.01]
SPRS4-[40-100/10]-P[1-3.97/0.01]-W[1-3.97/0.01]-R[0.15-4/0.01]
SPRS4-[40-100/10]-P[1-3.97/0.01]-WC[0.8-0.99/0.01]-R[0.15-4/0.01]
SPRS4-[40-100/10]-PC[0.8-0.99/0.01]-W[1-3.97/0.01]-R[0.15-4/0.01]
SPRS4-[40-100/10]-PC[0.8-0.99/0.01]-WC[0.8-0.99/0.01]-R[0.15-4/0.01]
SPRS4-LC[32-99.9/0.1]-P[1-3.97/0.01]-W[1-3.97/0.01]-R[0.15-4/0.01]
SPRS4-LC[32-99.9/0.1]-P[1-3.97/0.01]-WC[0.8-0.99/0.01]-R[0.15-4/0.01]
SPRS4-LC[32-99.9/0.1]-PC[0.8-0.99/0.01]-W[1-3.97/0.01]-R[0.15-4/0.01]
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSTip shape Material Shank diameter D tolerance B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
T (Head thickness/plate thickness)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WC (Tip dimension alteration)
(mm)
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L13--5-32 ~ 100-1.5 ~ 2.990.2 ~ 6.47-1.5 ~ 2.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L133 ~ 12.97-5--32 ~ 100-0.2 ~ 6.473 ~ 12.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L133 ~ 12.97-5--32 ~ 100-0.2 ~ 6.47-1.5 ~ 2.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L13--5--32 ~ 1001.5 ~ 2.990.2 ~ 6.473 ~ 12.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L13--5--32 ~ 1001.5 ~ 2.990.2 ~ 6.47-1.5 ~ 2.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L164 ~ 15.9760 ~ 1005----0.2 ~ 7.974 ~ 15.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L164 ~ 15.9760 ~ 1005----0.2 ~ 7.97-2 ~ 3.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L16-60 ~ 1005---2 ~ 3.990.2 ~ 7.974 ~ 15.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L16-60 ~ 1005---2 ~ 3.990.2 ~ 7.97-2 ~ 3.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L164 ~ 15.97-532 ~ 99.9---0.2 ~ 7.974 ~ 15.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L164 ~ 15.97-532 ~ 99.9---0.2 ~ 7.97-2 ~ 3.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L16--532 ~ 99.9--2 ~ 3.990.2 ~ 7.974 ~ 15.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L16--532 ~ 99.9--2 ~ 3.990.2 ~ 7.97-2 ~ 3.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L164 ~ 15.97-5-32 ~ 99.9--0.2 ~ 7.974 ~ 15.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L164 ~ 15.97-5-32 ~ 99.9--0.2 ~ 7.97-2 ~ 3.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L16--5-32 ~ 99.9-2 ~ 3.990.2 ~ 7.974 ~ 15.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L16--5-32 ~ 99.9-2 ~ 3.990.2 ~ 7.97-2 ~ 3.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L164 ~ 15.97-5--32 ~ 99.9-0.2 ~ 7.974 ~ 15.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L164 ~ 15.97-5--32 ~ 99.9-0.2 ~ 7.97-2 ~ 3.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L16--5--32 ~ 99.92 ~ 3.990.2 ~ 7.974 ~ 15.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L16--5--32 ~ 99.92 ~ 3.990.2 ~ 7.97-2 ~ 3.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L205 ~ 19.9760 ~ 1005----0.2 ~ 9.975 ~ 19.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L205 ~ 19.9760 ~ 1005----0.2 ~ 9.97-2.5 ~ 4.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L20-60 ~ 1005---2.5 ~ 4.990.2 ~ 9.975 ~ 19.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L20-60 ~ 1005---2.5 ~ 4.990.2 ~ 9.97-2.5 ~ 4.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L205 ~ 19.97-532 ~ 99.9---0.2 ~ 9.975 ~ 19.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L205 ~ 19.97-532 ~ 99.9---0.2 ~ 9.97-2.5 ~ 4.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L20--532 ~ 99.9--2.5 ~ 4.990.2 ~ 9.975 ~ 19.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L20--532 ~ 99.9--2.5 ~ 4.990.2 ~ 9.97-2.5 ~ 4.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L205 ~ 19.97-5-32 ~ 99.9--0.2 ~ 9.975 ~ 19.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L205 ~ 19.97-5-32 ~ 99.9--0.2 ~ 9.97-2.5 ~ 4.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L20--5-32 ~ 99.9-2.5 ~ 4.990.2 ~ 9.975 ~ 19.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L20--5-32 ~ 99.9-2.5 ~ 4.990.2 ~ 9.97-2.5 ~ 4.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L205 ~ 19.97-5--32 ~ 99.9-0.2 ~ 9.975 ~ 19.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L205 ~ 19.97-5--32 ~ 99.9-0.2 ~ 9.97-2.5 ~ 4.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L20--5--32 ~ 99.92.5 ~ 4.990.2 ~ 9.975 ~ 19.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L20--5--32 ~ 99.92.5 ~ 4.990.2 ~ 9.97-2.5 ~ 4.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L256 ~ 24.9760 ~ 1005----0.2 ~ 12.476 ~ 24.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L256 ~ 24.9760 ~ 1005----0.2 ~ 12.47-3 ~ 5.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L25-60 ~ 1005---3 ~ 5.990.2 ~ 12.476 ~ 24.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L25-60 ~ 1005---3 ~ 5.990.2 ~ 12.47-3 ~ 5.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L256 ~ 24.97-532 ~ 99.9---0.2 ~ 12.476 ~ 24.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L256 ~ 24.97-532 ~ 99.9---0.2 ~ 12.47-3 ~ 5.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L25--532 ~ 99.9--3 ~ 5.990.2 ~ 12.476 ~ 24.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L25--532 ~ 99.9--3 ~ 5.990.2 ~ 12.47-3 ~ 5.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L256 ~ 24.97-5-32 ~ 99.9--0.2 ~ 12.476 ~ 24.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L256 ~ 24.97-5-32 ~ 99.9--0.2 ~ 12.47-3 ~ 5.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L25--5-32 ~ 99.9-3 ~ 5.990.2 ~ 12.476 ~ 24.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L25--5-32 ~ 99.9-3 ~ 5.990.2 ~ 12.47-3 ~ 5.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L256 ~ 24.97-5--32 ~ 99.9-0.2 ~ 12.476 ~ 24.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L256 ~ 24.97-5--32 ~ 99.9-0.2 ~ 12.47-3 ~ 5.99
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L25--5--32 ~ 99.93 ~ 5.990.2 ~ 12.476 ~ 24.97-
3 Day(s) 6RSKD11 Equivalentm5L25--5--32 ~ 99.93 ~ 5.990.2 ~ 12.47-3 ~ 5.99
5 Day(s) or more 6RSKD11 Equivalentm5S41 ~ 3.9740 ~ 1005----0.15 ~ 41 ~ 3.97-
5 Day(s) or more 6RSKD11 Equivalentm5S41 ~ 3.9740 ~ 1005----0.15 ~ 4-0.8 ~ 0.99
5 Day(s) or more 6RSKD11 Equivalentm5S4-40 ~ 1005---0.8 ~ 0.990.15 ~ 41 ~ 3.97-
5 Day(s) or more 6RSKD11 Equivalentm5S4-40 ~ 1005---0.8 ~ 0.990.15 ~ 4-0.8 ~ 0.99
5 Day(s) or more 6RSKD11 Equivalentm5S41 ~ 3.97-532 ~ 99.9---0.15 ~ 41 ~ 3.97-
5 Day(s) or more 6RSKD11 Equivalentm5S41 ~ 3.97-532 ~ 99.9---0.15 ~ 4-0.8 ~ 0.99
5 Day(s) or more 6RSKD11 Equivalentm5S4--532 ~ 99.9--0.8 ~ 0.990.15 ~ 41 ~ 3.97-

Loading...

Basic Information

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector None
Surface treatment None Shank (mounting part) shape Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)