(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หัวฉีด

หัวฉีด เป็นชิ้นส่วนสำหรับใช้พ่นลมและพ่นของเหลวโดยการใช้แรงดัน หัวฉีดลมมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงานด้วยลมใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งช่วยประหยัดพลังงานและลดเสียงการทำงานได้เป็นอย่างดี และหัวฉีดสเปรย์ใช้สำหรับฉีดพ่นของเหลว ซึ่งมีคุณสมบัติในการฉีดจ่ายของเหลวออกมาเป็นฝอยละเอียด และการกระจายมีระยะไกลครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวฉีดมีหลายรูปแบบ ได้แก่ หัวฉีดสแตนเลส หัวฉีดพลาสติก หัวฉีดแบบแรงปะทะ หัวฉีดแบบรูปพัด หัวฉีดทรงกรวยเต็ม หรือหัวฉีดแบบม่านน้ำทรงวี เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบมีคุณสมบัติการใช้งานต่างกันออกไป ดังนั้นหัวฉีดจึงเป็นชิ้นส่วนทึ่นิยมนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น การระบายความร้อน การดักจับฝุ่น การเพิ่มความชื้น งานพ่นเคลือบสี งานทำความสะอาดในพื้นที่จำกัด ฯลฯหัวฉีดอุตสาหกรรม เป็นหัวฉีดที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้พลังงานลมและของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการฉีดพ่นของเหลวออกมาเป็นละอองฝอย และเพิ่มการกระจายได้ระยะไกลครอบคลุมพื้นที่ หรือใช้หัวฉีดลมแรงเพื่อเป่าแห้ง หรือเป่าทำความสะอาดชิ้นงาน เป็นต้น หัวฉีดอุตสาหกรรมมีชนิดที่ผลิตจากสแตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม และพลาสติก และมีหัวฉีดหลากหลายรูปแบบ เช่น หัวฉีดสเปรย์ทรงแบน หัวฉีดสเปรย์ทรงกลมมุมแคบ หัวฉีดสเปรย์ทรงกลมมุมกว้าง เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบมีคุณสมบัติการใช้งานที่ดีต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์ที่นิยมนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มความชื้น ลดความร้อน ลดฝุ่น ทำความสะอาดชิ้นงาน พ่นเคลือบชิ้นงาน และอื่นๆ กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้หัวฉีดยังมีชนิดที่ใช้งานร่วมกับท่อกระดูกงูซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับจ่ายและดูดของเหลวในระบบหล่อเย็นเครื่องจักรอีกด้วย