(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  Sales
 • ดูล่าสุด
 • ชิ้นส่วนของฉัน
 • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หมุดปรับความสูง

สลักกำหนดตำแหน่ง มี ความเผื่อ มิติสูงในทิศทางความสูงเหมาะสำหรับการปรับความสูง สามารถเลือกขนาดและชิ้นส่วนยึดได้อย่างอิสระ
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • 4 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 8 วันหรือน้อยกว่า
 • อื่น ๆ
33 รายการ
เรียงลำดับตาม
30
60
90
 1. 1
แบรนด์
ชุดผลิตภัณฑ์
CAD
เริ่ม
วันจัดส่ง
รูปทรงปลาย
รูปทรง
ชนิดการติดตั้ง
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว(Ø)
ความ ความเผื่อ สูง
ชุบแข็ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หมุดปรับความสูง - แบบกลม / ประแจปากแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูง - สกรูตัวหนอนปลายแบน - มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หมุดปรับความสูง - แบบมีบ่า - เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูง - สกรูตัวหนอนปลายแบน - มีรูต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หมุดปรับความสูง - หกเหลี่ยม- เกลียวนอก - ความแม่นยำสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูง - แบบกลม, มีรูต๊าปแบบปาดขนาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป - มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป - มีรูต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
หมุดปรับระดับความสูง - แบบสวมอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูงหกเหลี่ยม / ความแม่นยำปานกลาง / มีรูต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, แบบตรง - มีรูต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
สลักพินปรับความสูง - ถ่วง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, แบบตรง - มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ชนิดเลือก รูปทรง ปลาย ขาพิน สตรัท นได้ - เกลียวใน-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูง - หัวเล็กหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูง - หกเหลี่ยม - มีรูต๊าป - ความแม่นยำสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูงหกเหลี่ยม / ความแม่นยำปานกลาง / มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป - ไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, แบบตรง - สวมอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, มีบ่า - มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูง - พินปรับความสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูง - ฝาปรับความสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินปรับความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - แบบสวมอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, มีบ่า - สวมอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, มีบ่า - มีรูต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ชนิดเลือก รูปทรง ปลาย ขาพิน สตรัท ได้ - เกลียวนอก-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป - มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป - มีรูต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป - ไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ตัวรองรับ, หมุดกำหนดตำแหน่ง (BJ763)
แบรนด์

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

IMAO CORPORATION

ชุดผลิตภัณฑ์

หมุดปรับความสูง - แบบกลม / ประแจปากแบน

พินปรับความสูง - สกรูตัวหนอนปลายแบน - มีเกลียว

หมุดปรับความสูง - แบบมีบ่า - เกลียวนอก

พินปรับความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - มีเกลียว

พินปรับความสูง - สกรูตัวหนอนปลายแบน - มีรูต๊าป

หมุดปรับความสูง - หกเหลี่ยม- เกลียวนอก - ความแม่นยำสูง

พินปรับความสูง - แบบกลม, มีรูต๊าปแบบปาดขนาน

พินรองรับ - แบบสเต็ป - มีเกลียว

พินรองรับ - แบบสเต็ป - มีรูต๊าป

หมุดปรับระดับความสูง - แบบสวมอัด

พินปรับความสูงหกเหลี่ยม / ความแม่นยำปานกลาง / มีรูต๊าป

พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, แบบตรง - มีรูต๊าป

สลักพินปรับความสูง - ถ่วง

พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, แบบตรง - มีเกลียว

ชนิดเลือก รูปทรง ปลาย ขาพิน สตรัท นได้ - เกลียวใน-

พินปรับความสูง - หัวเล็กหกเหลี่ยม

พินปรับความสูง - หกเหลี่ยม - มีรูต๊าป - ความแม่นยำสูง

พินปรับความสูงหกเหลี่ยม / ความแม่นยำปานกลาง / มีเกลียว

พินรองรับ - แบบสเต็ป - ไพล็อต

พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, แบบตรง - สวมอัด

พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, มีบ่า - มีเกลียว

พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป

พินปรับความสูง - พินปรับความสูง

พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป

พินปรับความสูง - ฝาปรับความสูง

พินปรับความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - แบบสวมอัด

พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, มีบ่า - สวมอัด

พินรองรับ - แบบสเต็ป, กำหนดได้, มีบ่า - มีรูต๊าป

ชนิดเลือก รูปทรง ปลาย ขาพิน สตรัท ได้ - เกลียวนอก-

พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป - มีเกลียว

พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป - มีรูต๊าป

พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป - ไพล็อต

ตัวรองรับ, หมุดกำหนดตำแหน่ง (BJ763)

CAD
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
 • 2D / 3D
เริ่ม

฿ 614.71

วันจัดส่ง 4 วัน 8 วัน 4 วัน 6 วัน 8 วัน 5 วัน 8 วัน 5 วัน 4 วัน 4 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 5 วัน 5 วัน 5 วัน 8 วัน 4 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 5 วัน 6 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 5 วัน
รูปทรงปลายแบนแบน / สกรูตัวหนอน ปลาย ชุดแบนแบนแบน / สกรูตัวหนอน ปลาย ชุดแบนแบนเรียวเรียวแบนแบนเรียวแบนเรียวเรียว / ทรงเรียว / เป็นทรงกลมแบนแบนแบนเรียวเรียวเรียวเรียว / ทรงเรียว / เป็นทรงกลมทรงเรียวเรียวทรงเรียวแบนเรียวเรียวเรียว / ทรงเรียว / เป็นทรงกลมเรียวเรียวเรียวเรียว
รูปทรงหมุดปรับระดับขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อหมุดปรับระดับหมุดปรับระดับขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อหมุดปรับระดับหมุดปรับระดับขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อหมุดปรับระดับหมุดปรับระดับขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อหมุดปรับระดับขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อหมุดปรับระดับหมุดปรับระดับหมุดปรับระดับขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อหมุดปรับระดับขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อหมุดปรับระดับหมุดปรับระดับขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อหมุดปรับระดับ
ชนิดการติดตั้งเกลียวเกลียวเกลียวเกลียวชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียวชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียวชนิดมีรูต๊าปเกลียวพอดีพอดีชนิดมีรูต๊าปเกลียวชนิดมีรูต๊าปเกลียวสกรู ยึดเกลียวชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียวชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียวไพล็อต / ชนิดมีรูต๊าปเกลียวพอดีพอดีเกลียวไพล็อต / ชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียวไพล็อต / ชนิดมีรูต๊าปเกลียวชนิดมีรูต๊าปเกลียวพอดีพอดีพอดีพอดีชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียวเกลียวชนิดมีรูต๊าปเกลียวไพล็อต / ชนิดมีรูต๊าปเกลียวสกรู ยึด
วัสดุสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลสสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าเหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าเหล็กกล้าเหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าเหล็กกล้าโพลิอะซีทัล (Polyacetal)สเตนเลสสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าสเตนเลส ~ เหล็กกล้าเหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว(Ø)การชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง ~ ไม่มีไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งไม่มีไม่มีชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง ~ ไม่มีไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ ~ ไม่มีการชุบออกไซด์สีดำ
ความ ความเผื่อ สูง0/+0.010/+0.050/+0.010/+0.010/+0.050/+0.010/+0.010/+0.050/+0.050/+0.010/+0.050/+0.050/+0.010/+0.050/+0.05-0/+0.010/+0.050/+0.050/+0.050/+0.050/+0.05-0/+0.05-0/+0.010/+0.050/+0.050/+0.050/+0.050/+0.050/+0.050/+0.01
ชุบแข็งมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมีมีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีไม่มีมีไม่มีมีมีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี / ไม่มีมี

กำลังโหลด …

 1. 1

ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ หมุดปรับความสูง