(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.

SUPER TOOL

ผู้ผลิต เครื่องมือ นับตั้งแต่ก่อตั้ง เป็นเวลากว่า 90 ปีที่เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้หัวข้อ "การแสวงหาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน" ส่งผลให้กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของอุตสาหกรรมต่างๆในญี่ปุ่น