(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

SUPER TOOL

ผู้ผลิต เครื่องมือ นับตั้งแต่ก่อตั้ง เป็นเวลากว่า 90 ปีที่เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้หัวข้อ "การแสวงหาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน" ส่งผลให้กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลากหลายซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของอุตสาหกรรมต่างๆในญี่ปุ่น