(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

NSK

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัท ผลิต ตลับลูกปืน/รองลื่น แห่งแรกของญี่ปุ่นในปี 2459 NSK ltd. มีส่วนทำให้การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ NSK ltd. ตอบสนองต่อความต้องการของหลากหลายสาขาในฐานะ ผู้ผลิต ตลับลูกปืน/รองลื่น ครอบคลุม MISUMI-VONA จัดการการขายตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกตลับลูกปืนขนาดเล็กตลับลูกปืนเม็ดกลมมุมตลับลูกปืนเข็มและอื่น ๆ

PR