(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ งานซ่อมบำรุง ประจำวันไปจนถึง เครื่องมือ ใช้ในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ยานยนต์มีหลายประเภทและสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น 7 ประเภทเช่นชิ้นส่วนนิรภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของยานพาหนะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในรถยนต์เช่นเครื่องเสียงผลิตภัณฑ์สำหรับ ตัวเครื่อง เช่นผ้าคลุมเบาะและ พรม พื้น เป็นต้นสารชะล้าง ใช้ในการล้างรถยังเป็น ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ และยังมี เครื่องมือ สำหรับขัน น็อต บนยางรถยนต์นอกจากการ งานซ่อมบำรุง เมื่อรถเสียแล้วยังมี ชั้นวางของ และตัว สต็อปเปอร์ รถที่ใช้ในการจัดระเบียบ เครื่องมือ และอุปกรณ์รถยนต์ที่ใช้ในระหว่างการตรวจสอบรถเช่นเมื่อเปลี่ยน น้ำมันเนื่องจากขนาดของชิ้นส่วนแตกต่างกันไปตามประเภทของยานพาหนะและมี วัสดุ ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องเลือกวัตถุประสงค์การใช้งานให้ชัดเจน