(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ งานซ่อมบำรุง ประจำวันไปจนถึง เครื่องมือ ใช้ในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ยานยนต์มีหลายประเภทและสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น 7 ประเภทเช่นชิ้นส่วนนิรภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของยานพาหนะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในรถยนต์เช่นเครื่องเสียงผลิตภัณฑ์สำหรับ ตัวเครื่อง เช่นผ้าคลุมเบาะและ พรม พื้น เป็นต้นสารชะล้าง ใช้ในการล้างรถยังเป็น ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ และยังมี เครื่องมือ สำหรับขัน น็อต บนยางรถยนต์นอกจากการ งานซ่อมบำรุง เมื่อรถเสียแล้วยังมี ชั้นวางของ และตัว สต็อปเปอร์ รถที่ใช้ในการจัดระเบียบ เครื่องมือ และอุปกรณ์รถยนต์ที่ใช้ในระหว่างการตรวจสอบรถเช่นเมื่อเปลี่ยน น้ำมันเนื่องจากขนาดของชิ้นส่วนแตกต่างกันไปตามประเภทของยานพาหนะและมี วัสดุ ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องเลือกวัตถุประสงค์การใช้งานให้ชัดเจน