(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 22/5/2022 to 6:00 23/5/2022. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าอาจจะล่าช้าเนื่องจาก COVID-19 ในประเทศจีน | Notice of the shipment may be delayed due to COVID-19 in China > คลิก

เครื่องมือวัด

อุปกรณ์สำรวจเป็นเครื่องมือในการวัดขนาดและระยะห่างของที่ดินมีอุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับวัตถุที่จะวัดเช่น ปรับความสูงอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ และความสูงของที่ดิน กล้องวัดมุม ในการวัด มุม เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ และ ล้อวัดระยะทาง วัดเพื่อวัดระยะการ สวิง ลงเพื่อตรวจสอบว่าผนัง หรือเสาอยู่ในแนวตั้ง เกจวัดรอยแยก เพื่อวัดขนาดรอยแตกบนผนังเป็นต้นเพื่อความสะดวกเครื่องวัดความเอียงแบบดิจิทัลจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ แทนค อนาล็อก เครื่องวัดระดับน้ำ อะนาล็อก และกฎเอียงปากกามาร์กเกอร์ ทางสถาปัตยกรรม จุด หมึกเส้นของช่างก่ออิฐ ฯลฯ สำหรับการรักษาจุดอ้างอิงให้คงที่มีตัว กันน้ำ และสามารถใช้ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเนื่องจากมักใช้ภายนอกจึงมีรุ่นสำหรับทุกสภาพอากาศจำนวนมากและรุ่นส่วนใหญ่ใช้วัสดุที่ทนทานและน้ำหนักเบาเช่นอลูมิเนียม