(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

การทำความสะอาดเศษผ้าและ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นหัวข้อทั่วไปที่รวมถึงอุปกรณ์และ เครื่องมือ ใช้สำหรับทำความสะอาดและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและสำหรับการทำความสะอาดในร่มหรือกลางแจ้งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในหมวดผ้าเช็ดทำความสะอาดและ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รวมถึงสินค้าเช่นผ้าเช็ดทำความสะอาด สารชะล้าง เครื่องล้างทำความสะอาด และ ถังขยะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานทำความสะอาดของคุณเช่นทำความสะอาดเศษผ้าสำหรับเช็ด น้ำมัน จากเครื่องจักรเครื่อง เครื่องดูดฝุ่น หรือไม้กวาดเพื่อเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกหรือ น้ำยาทำความสะอาด เพื่อล้างคราบฝังแน่นนอกจากนี้แทนที่จะใช้ เครื่องมือทำความสะอาด ในการทำความสะอาดอย่างจริงจังมี ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มีให้เช่น พรม ระบายน้ำหรือ พรม อื่น ๆ ที่สามารถวางไว้บนพื้นล่วงหน้าซึ่งช่วยป้องกันความชื้นและลดสิ่งสกปรกการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการเลือก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยคำนึงถึง วัสดุ และคุณสมบัติของ วัสดุ ของ เครื่องมือ ทำความสะอาด วัสดุ และความแข็งแรงของ วัตถุ ที่ทำความสะอาดและลักษณะของสารที่ทำความสะอาด