(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

เครื่องปั่นไฟและปั๊มลม

เครื่องปั่นไฟ และ ปั๊มลม เป็นอุปกรณ์สำหรับสร้าง แหล่งจ่ายไฟ สำหรับ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในโรงงานสถานที่ก่อสร้างและอื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดี เครื่องปั่นไฟ ดีเซล คุณสมบัติ พิเศษใน งานซ่อมบำรุง ค่อนข้างง่ายและสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เครื่องปั่นไฟ เบนซินมีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา และเงียบกว่า เครื่องปั่นไฟ ดีเซล ปั๊มลม เป็นอุปกรณ์ในการบีบอัดและป้อนก๊าซและใช้ กลไก ในการใช้งาน เครื่องมือ ใช้พลังงานโดยที่ อากาศอัด พยายามกลับสู่ สถานะ ดั้งเดิม ปั๊มลมลูกสูบ สร้าง อากาศอัด โดย เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนที่ของลูกสูบ ปั๊มลมแบบสกรู อากาศโดยการหมุนของ สกรู เกลียวนอก และ ตัวเมีย และ คุณสมบัติ การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ มีประเภทหล่อลื่นและปราศจากน้ำมันและประเภทหล่อลื่นรวมถึงละอองน้ำมันในอากาศอัดดังนั้นจำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ตามแอปพลิเคชันที่ใช้